خانه برچسب‌ها دکتر حسین سلمان نژاد

برچسب: دکتر حسین سلمان نژاد

مقایسه نظریه ارکان طب سنتی ایران و نظریه پنج عنصر طب سنتی چین

مقایسه نظریه ارکان طب سنتی ایران و نظریه پنج عنصر طب...

مقایسه نظریه ارکان طب سنتی ایران و نظریه پنج عنصر طب سنتی چین توضیح اجمالی: طب سنتی چین و ایران دو مکتب از بزرگ‌ترین و...
پرسشنامه تعیین مزاج سلمان نژاد

پرسشنامه تعیین مزاج سلمان نژاد

توضیح اجمالی: این پرسشنامه به پاس زحمات دستیار پرتلاش طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی بابل آقای دکتر حسین سلمان نژاد، پرسشنامه بیست سوالی تعیین مزاج...
پرسشنامه تعیین مزاج سلمان نژاد

Design and Validation of Mizaj Identification Questionnaire in Persian Medicine

توضیح اجمالی: این پرسشنامه به پاس زحمات دستیار پرتلاش طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی بابل آقای دکتر حسین سلمان نژاد، پرسشنامه بیست سوالی تعیین مزاج...
سكنجبين ها در طب سنتی ايران، انواع و كاربردهای آنها

سكنجبين ها در طب سنتی ايران، انواع و كاربردهای آنها

" سكنجبين ها در طب سنتی ايران، انواع و كاربردهای آنها " چکیده: سابقه و هدف: سكنجبين‌ها از اشكال مهم دارويي در طب سنتي ايران هستند...
مروری بر شاخص های تعیین مزاج دماغ در پزشکی ایرانی

مروری بر شاخص های تعیین مزاج دماغ در پزشکی ایرانی

چکیده: سابقه و هدف: در پزشكي ایراني مجموع خصوصیات فیزیكي، فیزیولوژیكي و رواني اختصاصي افراد تحت عنوان مزاج عام و نشانه‌های اختصاصي اعضا تحت عنوان...
An Assessment of the Correlation between Happiness and Mizaj (Temperament) of University Students in Persian Medicine

An Assessment of the Correlation between Happiness and Mizaj (Temperament) of...

عنوان: بررسی ارتباط شادکامی و مزاج در دانشجویان  توضیح اجمالی: هر چند در طب ایرانی شاخص‌های فراوانی جهت تعیین مزاج برشمرده شده است ولی میزان شاخص‌های...