خانه برچسب‌ها دکتر جهان پور

برچسب: دکتر جهان پور

شروع ماجرا ...

دعوت نامه دکتر جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت

  با امضای دکتر جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت  روسای انجمن های علمی امضا کننده نامه اهانت به طب ایرانی به نشستی که...