خانه برچسب‌ها دکتر امین واحدی

برچسب: دکتر امین واحدی

نقش ابعاد آنتروپومتری بدن انسان در تعیین مزاج طب سنتی ایرانی

نقش ابعاد آنتروپومتری بدن انسان در تعیین مزاج طب سنتی ایرانی

"نقش ابعاد آنتروپومتری بدن انسان در تعیین مزاج طب سنتی ایرانی" توضیح اجمالی: ابعاد بدن از ثابت‌ترین شاخص‌های تعیین مزاج می‌باشد که تقریبا تمام منابع طب...