خانه برچسب‌ها دکتر امید رضا فرهی

برچسب: دکتر امید رضا فرهی

اهمیت زبان در طب سنتی ایران

اهمیت زبان در طب سنتی ایران (استانداردسازی شاخص‌های تشخیصی زبان)

اهمیت زبان در طب سنتی ایران The Significance of Tongue in Traditional Persian Medicine توضیح اجمالی: خصوصیات زبان یکی از کاربردی‌ترین معیارهای تشخیص در مکاتب طبی...