خانه برچسب‌ها دکتر الهام‌پارسا

برچسب: دکتر الهام‌پارسا

آب خوردن از دیدگاه طب ایرانی

آب خوردن از دیدگاه طب ایرانی

آب خوردن از دیدگاه طب ایرانی الف) وقت مناسب برای آب خوردن ، یک ساعت بعد از خوردن غذاست. ب) زمانهای نامناسب برای نوشیدن آب: 1) هنگام...