خانه برچسب‌ها دعوتنامه انجمن های علمی

برچسب: دعوتنامه انجمن های علمی

شروع ماجرا ...

دعوت نامه دکتر جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت

  با امضای دکتر جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت  روسای انجمن های علمی امضا کننده نامه اهانت به طب ایرانی به نشستی که...