خانه برچسب‌ها دانشگاه علوم پزشکی

برچسب: دانشگاه علوم پزشکی

معرفی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

معرفی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

معرفی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سرانجام در اسفندماه سال 1384 برنامه آموزشی...
معرفی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی فسا

معرفی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی فسا

طب سنتی ایران، میراث گران‌قدر بجای مانده از تلاش حکیمانه، تحقیقات عالمانه و تجارب ارزشمند هزاران دانشمند و حکیم دوران‌های گذشته به ویژه دوران۱۴۰۰ساله...