خانه برچسب‌ها دانشکده طب ایرانی

برچسب: دانشکده طب ایرانی

معرفی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی اردکان

معرفی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی اردکان

ایجاد دانشکده طب سنتی اردکان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بعد از پیگیری های فراوان و موثر مسئولین مربوطه و نماینده...
دانشگاه علوم پزشکی همدان

معرفی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی همدان

معرفی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی همدان ***   ***
دانشگاه علوم پزشکی همدان

معرفی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

معرفی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان *** ***
دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی قم

دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی قم *** ***
دانشگاه علوم پزشکی همدان

معرفی گروه طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

معرفی گروه طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان *** ***
دانشگاه علوم پزشکی همدان

معرفی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

معرفی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران *** ***
دانشگاه علوم پزشکی همدان

معرفی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

معرفی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1387 دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی متشکل از 3  گروه آموزشی...
معرفی دانشکده طب ایرانی دانشگاه شاهد

معرفی دانشکده طب ایرانی دانشگاه شاهد

معرفی دانشکده طب ایرانی دانشگاه شاهد تاریخچه و معرفی دانشکده     دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد در سال 1371 براساس مصوبه هیات امنای دانشگاه و شورای گسترش دانشگاه...
معرفی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

معرفی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

معرفی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان *** ***
معرفی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی فسا

معرفی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی فسا

طب سنتی ایران، میراث گران‌قدر بجای مانده از تلاش حکیمانه، تحقیقات عالمانه و تجارب ارزشمند هزاران دانشمند و حکیم دوران‌های گذشته به ویژه دوران۱۴۰۰ساله...