خانه برچسب‌ها جستارهایی در اعتبارسنجی و فهم روایات طبی

برچسب: جستارهایی در اعتبارسنجی و فهم روایات طبی

رویکرد مسلمانان به روایات طبی (روایات طبی در بوته نقد درایی ـ روایی)

رویکرد مسلمانان به روایات طبی (روایات طبی در بوته نقد درایی...

عالمان مسلمان نسبت به روایات طبی، مواجهات و روی‌آوردهای مختلفی داشته‌اند. رویکرد سنتی و طیف غالب در میان ظاهرگرایان شیعه و اهل سنت، پذیرش...
کتاب جستارهایی در اعتبارسنجی و فهم روایات طبی

کتاب جستارهایی در اعتبارسنجی و فهم روایات طبی

کتاب جستارهایی در اعتبارسنجی و فهم روایات طبی به اهتمام دکتر یحیی میرحسینی استاد دانشگاه در رشته علوم حدیث و با سرپرستی علمی دکتر...