خانه برچسب‌ها تقطیع حدیث

برچسب: تقطیع حدیث

ضرورت نقد درونی در بررسی روایات طبی

ضرورت نقد درونی در بررسی روایات طبی

ضرورت نقد درونی در بررسی روایات طبی تا اینجا بحث درباره اعتبار حدیث بود. اما بعضی اوقات، ممکن است واقعا جمله‌ای از معصوم صادر شده...