خانه برچسب‌ها تدابیرفصل زمستان

برچسب: تدابیرفصل زمستان

تدابیر فصل زمستان در طب ایرانی

تدابیر فصل زمستان در طب ایرانی

تدابیر فصل زمستان در طب ایرانی از دیدگاه طب ایرانی، مزاج فصل زمستان سرد و تر است و در فصل زمستان با افزایش نسبی سردی...