خانه برچسب‌ها بیماری های رحم و تخمدان

برچسب: بیماری های رحم و تخمدان

باید ها و نبایدهای تغذیه ای در آندومتریوز در طب ایرانی و طب رایج چیست؟

باید ها و نبایدهای تغذیه ای در آندومتریوز در طب ایرانی...

اندومتریوز از جمله شایع ترین بیماری های زنان است. حدود 5-10 درﺻﺪ زﻧـﺎن ﺟﻬـﺎن در ﺳـﻨﻴﻦ ﺑـﺎروري ﺑـﻪ این بیماری ﻣﺒـﺘﻼ هستند. آندومتریوز به...
آیا بادکش رحم و تخمدان در درمان بیماری‌های زنان موثر است؟

آیا بادکش رحم و تخمدان در درمان بیماری‌های زنان موثر است؟

شاید این سوال برای بسیاری از ما به وجود آمده باشد که بادکش رحم و تخمدان چیست؟ آیا بادکش رحم و تخمدان در درمان...