خانه برچسب‌ها ام اس

برچسب: ام اس

سندروم خطرناک نتیجه فوری

سندروم خطرناک نتیجه فوری

سندروم «نتیجه فوری» گریبان جامعه ما را گرفته‌است. آن‌قدر گرفتار «جنون سرعت» و «یک‌شبه ره صدساله رفتن» برای رسیدن به خواسته‌هامان هستیم، که دوست‌داریم...