خانه برچسب‌ها امام صادق

برچسب: امام صادق

المعدة بیت کل داء (اعتبار سنجی یک حدیث طبی)

المعدة بیت کل داء (اعتبار سنجی یک حدیث طبی)

یکی از مشهورترین احادیثِ طبّی، حدیثِ « المعدة بیت کل داء » است. در فقه الرضا آمده است: أَرْوِی عَن الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ‏...
مروری تاريخی بر مفهوم و جايگاه طب النبی و طب الائمه(1)

مروری تاريخی بر مفهوم و جايگاه طب النبی و طب الائمه(۱)

مروری تاريخی بر مفهوم و جايگاه طب النبی و طب الائمه مقدمه طب النبی و طب الائمه، مجموعه‌ای است مشتمل بر گزاره‌های توصیفی و دستوریِ...