خانه برچسب‌ها امام رضا

برچسب: امام رضا

مروری تاريخی بر مفهوم و جايگاه طب النبی و طب الائمه (2)

مروری تاريخی بر مفهوم و جايگاه طب النبی و طب الائمه...

مروری تاريخی بر مفهوم و جايگاه طب النبی و طب الائمه 4-تألیف‌ها پیرامون طب روایی و بسترهای پیدایش آن روایات طبی به مانند چهارچوب کلی...
مروری تاريخی بر مفهوم و جايگاه طب النبی و طب الائمه(1)

مروری تاريخی بر مفهوم و جايگاه طب النبی و طب الائمه(۱)

مروری تاريخی بر مفهوم و جايگاه طب النبی و طب الائمه مقدمه طب النبی و طب الائمه، مجموعه‌ای است مشتمل بر گزاره‌های توصیفی و دستوریِ...
رساله ذهبيّه (پژوهشی در اعتبار رساله ذهبيّه)-2

رساله ذهبيّه (پژوهشی در اعتبار رساله ذهبيّه)-۲

رساله ذهبيّه - پژوهشی در اعتبار رساله ذهبيّه *نتيجه ارزيابي سند: از مطالب پيشين، معلوم مي‌گردد که سند رساله ذهبيه، معتبر نيست؛ زيرا راوي اوّل و...
رساله ذهبیه (پژوهشی در اعتبار رساله ذهبیه)-1

رساله ذهبیه (پژوهشی در اعتبار رساله ذهبیه)-۱

رساله ذهبیه يا مذهّبه، نوشتاري در دانش پزشكي و منسوب به امام رضا (ع) است. چنان‌که از آغاز رساله مشخّص است، اين متن، به...