خانه برچسب‌ها امام رضا (ع)

برچسب: امام رضا (ع)

پژوهشی در اعتبار رساله ذهبیه

چکیده: رساله ذهبیّه یا مذهّبه، نوشتاری در دانش پزشکی و منسوب به امام رضا (ع) است. در این نوشتار، به منظور ارزیابی اعتبار این...

مشابهت های متنی و محتوايی رساله ذهبیه منسوب به امام رضا...

چکیده: رساله ذهبیه، مكتوبی در دانش پزشكی و منسوب به امام رضا (ع) است. این نوشتار اعتبار رساله ذهبیه و صحّت انتساب آن به علی...