خانه برچسب‌ها استحمام

برچسب: استحمام

ورزش از نگاه طب ایرانی وتدابیر انجام ورزش

ورزش از نگاه طب ایرانی وتدابیر انجام ورزش

ورزش از نگاه طب ایرانی در طب ایرانی، ورزش یا ریاضت جایگاه ویژه ای دارد و جزء اصول ششگانه سلامت یا «سته ی ضروریه» است. بد نیست...
آب خوردن از دیدگاه طب ایرانی

آب خوردن از دیدگاه طب ایرانی

آب خوردن از دیدگاه طب ایرانی الف) وقت مناسب برای آب خوردن ، یک ساعت بعد از خوردن غذاست. ب) زمانهای نامناسب برای نوشیدن آب: 1) هنگام...