خانه برچسب‌ها اخلاط

برچسب: اخلاط

ویژگی ها و اهمیت هر یک از اخلاط چهارگانه

هر یک از اخلاط چهارگانه چه ویژگی ها و جایگاهی در...

خلط جسم مایعی است که به طور عمده از تغییرات غذا در کبد به وجود می‌آید. غذایی که انسان مصرف می‌کند از ارکان اربعه...
اخلاط به چه معناست؟

اخلاط به چه معناست؟

طبق فلسفه طب سنتی ایرانی غذا بعد از ورود به بدن انسان و دریافت هضم معدی و هضم کبدی تبدیل به خونی می گردد...
ارکان چیست؟

ارکان چیست؟

از آنجا که پایه و اساس طب ایرانی مزاج است و پایه مزاج بر اساس گرمی، سردی، خشکی و تری است و بیماری بر...

اخلاط چیست؟

طبق فلسفه طب سنتی ایرانی غذا بعد از ورود به بدن انسان و دریافت هضم معدی و هضم کبدی تبدیل به خونی میگردد که...