خانه برچسب‌ها احمد عابدی

برچسب: احمد عابدی

تردیدهای آشکار و نهان علامه مجلسی درباره اعتبار رساله ذهبیه

تردیدهای آشکار و نهان علامه مجلسی درباره اعتبار رساله ذهبیه

چکیده: در این مقاله میزان اعتبار رساله ذهبیه از نظر مجلسی بر اساس آنچه که در شرح و توضیح عبارات رساله آمده است، گزارش شده...