خانه برچسب‌ها اتنوبوتانی

برچسب: اتنوبوتانی

Ethnobotanical survey of herbal remedies traditionally used in Kohghiluyeh va Boyer...

مطالعه اتنوبوتانی (Ethnobotanical) گیاهان دارویی کهگیلویه و بویر احمد ایران بررسی اتنوبوتانی (Ethnobotanical) گیاهان دارویی و درمان های سنتی در منطقه کهگیلویه و بویر احمد...