خانه برچسب‌ها ابن سینای زمان

برچسب: ابن سینای زمان

قطعیت محکومیت عباس تبریزیان در دادسرای ویژه روحانیت

قطعیت محکومیت عباس تبریزیان در دادسرای ویژه روحانیت

دستور دادسرای ویژه روحانیت به وزارت بهداشت با توجه به قطعیت محکومیت عباس تبریزیان در دادسرای ویژه روحانیت: این روزها متن مربوط به محکومیت قطعی...