خانه برچسب‌ها ابن بابویه

برچسب: ابن بابویه

رویکرد مسلمانان به روایات طبی (روایات طبی در بوته نقد درایی ـ روایی)

رویکرد مسلمانان به روایات طبی (روایات طبی در بوته نقد درایی...

عالمان مسلمان نسبت به روایات طبی، مواجهات و روی‌آوردهای مختلفی داشته‌اند. رویکرد سنتی و طیف غالب در میان ظاهرگرایان شیعه و اهل سنت، پذیرش...