خانه برچسب‌ها آمینواسید

برچسب: آمینواسید

Identification of amino acids in Securigera securidaca, a popular medicinal herb...

شناسایی آمینواسید های گیاه Securigera securidaca ، یک گیاه دارویی محبوب در طب عامیانه ایرانی گیاه عدس‌الملک (Securigera securidaca) در مناطق مختلف ایران رشد می...