خانه برچسب‌ها آشنایی با طب ایرانی

برچسب: آشنایی با طب ایرانی

چرا شناختن مزاج فردی در تدابیر حفظ سلامتی اهمیت دارد

چرا شناختن مزاج فردی در تدابیر حفظ سلامتی اهمیت دارد؟

مزاج یکی از مهم ترین کلمات در طب سنتی ایرانی است به طوری که این طب را طب مزاجی نیز می نامند، به همین...
دانشگاه علوم پزشکی همدان

معرفی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی همدان

معرفی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی همدان ***   ***
دانشگاه علوم پزشکی همدان

معرفی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

معرفی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان *** ***
دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی قم

دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی قم *** ***
دانشگاه علوم پزشکی همدان

معرفی گروه طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

معرفی گروه طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان *** ***
دانشگاه علوم پزشکی همدان

معرفی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

معرفی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران *** ***
دانشگاه علوم پزشکی همدان

معرفی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

معرفی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1387 دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی متشکل از 3  گروه آموزشی...
معرفی دانشکده طب ایرانی دانشگاه شاهد

معرفی دانشکده طب ایرانی دانشگاه شاهد

معرفی دانشکده طب ایرانی دانشگاه شاهد تاریخچه و معرفی دانشکده     دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد در سال 1371 براساس مصوبه هیات امنای دانشگاه و شورای گسترش دانشگاه...
معرفی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

معرفی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

معرفی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان *** ***
آشنایی با مرض قند یا دیابت شیرین (1)

آشنایی با مرض قند یا دیابت شیرین

آشنایی با مرض قند یا دیابت شیرین : به طور طبیعی بسیاری از سلول های بدن از گلوکز (قند خون) غذا و انرژی مورد نیاز...