ad

روزشمار حمایت از طب ایرانی

آرشیو اسناد بالا دستی طب ایرانی

سند نقشه جامع علمی کشور-افق 1404

سند نقشه جامع علمی کشور-افق 1404   دستیابی به آرمانهای بلند نظام مقدس جمهور ی اسلا می ای ران مستلزم تلاش همه جانبه در تمام ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی است. از این رو تدوین و اجرای برنام هه ای پیشرفت در بازه ه ای زمانی معین و اختصاص منابع لازم برای تحقق اه... بیشتر بخوانید

اخبار روزشمارحمایت از طب ایرانی

دکتر الهام اختری -متخصص طب ایرانی