خلاصه مقاله:

زمینه: برخی عوامل مانند سن، استرس و احساسات ممکن است منجر به اختلال یادگیری، از دست دادن حافظه، فراموشی و زوال عقل یا تهدیدهایی مانند اسکیزوفرنی و بیماری آلزایمر (AD) شود. طب سنتی ایران (TIM) برخی گیاهان و داروهای گیاهی را برای درمان یا پیشگیری از مشکلات CNS توصیه می‌کند. در این مطالعه، شواهد علمی مربوط به اثربخشی داروهای گیاهی TIM بر حافظه و یادگیری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 مواد و روش‌ها: شواهد علمی اثربخشی گیاهان در پایگاه‌های داده الکترونیکی از جملهPub Med ،Scopus ،SID ، Science Direct و Google Scholar با کلمات کلیدی مانند حافظه، آلزایمر، فراموشی، یادگیری و نام گیاهان علمی از سال ۱۹۶۹ تا ۲۰۱۴ جستجو شد.

 یافته‌ها: یافته‌های این مطالعه effectiveness موثر بودن برخی از گیاهان دارویی TIM بر تقویت حافظه و یادگیری یا در درمان یا پیشگیری از فراموشی و AD را تأیید کرد. برخی از گیاهان TIM مانند Melissa officinalis، Crocus sativus و Nigella sativa در کارآزمایی‌های بالینی تأثیر مثبتی بر حافظه نشان دادند. در برخی موارد، اصول فعال مسئول تأثیر این گیاهان بر حافظه نیز تعیین شد.

نتیجه‌گیری: اکثر مطالعات روی گیاهان TIM در مدل‌های حیوانی طراحی شده و چند گیاه در آزمایشات بالینی در AD مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین، برای برخی از داروهای گیاهی مورد استفاده در TIM، هیچ مطالعه کافی برای تأیید اثربخشی آن‌ها بر حافظه و یادگیری وجود ندارد. بنابراین، مطالعات تجربی و بالینی بیشتری برای ارزیابی اثربخشی این گیاهان بر حافظه و AD و همچنین تعیین اجزای فعال آن‌ها ضروری است.

Authors: Asie Shojaii, Roshanak Ghods, Mehri abdollahi Fard
Keywords: Memory, Iranian Traditional Medicine, Medicinal plants, learning

به کوشش: دکتر هاله تاج‌الدینی (متخصص طب ایرانی)

جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید