بررسی برخی فعالیت های بیولوژیکی گیاه Swertia longifolia

گیاه مریم کوهی (Swertia) در کشورهای آسیای جنوبی و شرقی پراکنش دارد و در طب سنتی به عنوان تب بر، ضد درد و مقوی معده و کبد استفاده می شود. در بین گونه های مختلف این گیاه فقط Swertia longifolia در ایران رویش دارد. در این تحقیق فعالیت های مهاری آنتی اکسیدانی ، سیتوتوکسیک و استیل کولین استراز این گونه مورد مطالعه قرار گرفته است. از بخش های هوایی و ریشه های گیاه جمع آوری شده و خشک شدند و عصاره ی آن با روش های مختلف استخراج شدند. نتایج نشان می دهد عصاره گرفته شده از ریشه هاِ Swertia فعالیت AChEI بالاتری نسبت به بخش های هوایی دارند و بخش های هوایی و  ریشه های گیاه غنی از مواد آنتی اکسیدانی و سیتوتوکسیک می باشد. همچنین با توجه به اینکه فعالیت های آنتی اکسیدانی و AChEI نقش مهمی در درمان بیماری آلزایمر دارد گیاه Swertia می تواند یک کاندید بالقوه برای جداسازی ترکیبات آنتی اکسیدانی و AChEI برای درمان حمایتی این بیماری باشد.
برای مطالعه متن کامل مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید ….

Click here for download Article

 
عنوان اصلی مقاله :

Investigation of some biologic activities of Swertia longifolia Boiss

نویسندگان :

H. Hajimehdipoor

S. Esmaeili

M. Shekarchi

T. Emrarian

F. Naghibi

چکیده انگلیسی :

Swertia species are widespread in Eastern and Southern Asian countries and used in traditional medicine as anti-pyretic, analgesic, gastro and liver tonic. Among different species, only Swertia longifolia grows in Iran. In this investigation, antioxidant, cytotoxic and acetylcholinesterase inhibitory activities of S. longifolia have been studied. Aerial parts and roots of the plant were collected, dried and extracted with methanol 80% (total extract). Different extracts of the plant were obtained using hexane, chloroform, ethyl acetate, methanol, methanol:water (1:1) and water, respectively. Cytotoxic activity was determined by MTT assay on MDBK, HepG2, MCF7, HT29 and A549 cell lines.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید