مزاج|پزشکي ايراني https://mezaj.org مزاج|پزشکي ايراني Sat, 15 Feb 2020 22:46:50 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 https://mezaj.org/wp-content/uploads/2019/05/mezajlogio2c3-48x48.png مزاج|پزشکي ايراني https://mezaj.org 32 32 توضیحات تکمیلی جدید دکتر مرتضی مجاهدی در مورد آزمون تخصص طب ایرانی https://mezaj.org/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%af%db%8c/ https://mezaj.org/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%af%db%8c/#respond Sat, 15 Feb 2020 14:42:06 +0000 http://mezaj.org/?p=6124 توضیحات تکمیلی جدید دکتر مرتضی مجاهدی در مورد آزمون تخصص طب ایرانی

نوشته توضیحات تکمیلی جدید دکتر مرتضی مجاهدی در مورد آزمون تخصص طب ایرانی اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>

توضیحات تکمیلی جدید دکتر مرتضی مجاهدی در مورد آزمون تخصص طب ایرانی

نوشته توضیحات تکمیلی جدید دکتر مرتضی مجاهدی در مورد آزمون تخصص طب ایرانی اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>
https://mezaj.org/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%af%db%8c/feed/ 0
آموزش تصویری نحوه ثبت نام در آزمون تخصصی طب سنتی https://mezaj.org/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5/ https://mezaj.org/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5/#respond Sat, 15 Feb 2020 14:05:34 +0000 http://mezaj.org/?p=6119 قسمت اول از آموزش تصویری مراحل ثبت نام در آزمون دکترای تخصصی طب سنتی ایران (ورود به صفحه ثبت نام و پرداخت هزینه) قسمت دوم از آموزش تصویری مراحل ثبت نام در آزمون دکترای تخصصی طب سنتی ایران (ارسال مدارک اسکن شده) قسمت سوم از آموزش تصویری مراحل ثبت نام در آزمون دکترای تخصصی طب […]

نوشته آموزش تصویری نحوه ثبت نام در آزمون تخصصی طب سنتی اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>

قسمت اول از آموزش تصویری مراحل ثبت نام در آزمون دکترای تخصصی طب سنتی ایران (ورود به صفحه ثبت نام و پرداخت هزینه)

قسمت دوم از آموزش تصویری مراحل ثبت نام در آزمون دکترای تخصصی طب سنتی ایران (ارسال مدارک اسکن شده)

قسمت سوم از آموزش تصویری مراحل ثبت نام در آزمون دکترای تخصصی طب سنتی ایران (ثبت مشخصات و پرینت فرم ثبت نام)

نوشته آموزش تصویری نحوه ثبت نام در آزمون تخصصی طب سنتی اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>
https://mezaj.org/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5/feed/ 0
منابع آزمون تخصصی طب سنتی https://mezaj.org/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c/ https://mezaj.org/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c/#respond Sat, 15 Feb 2020 13:32:52 +0000 http://mezaj.org/?p=6113 چگونگی برگزاری آزمون صفحه 13 دفترچه و منابع آزمون تخصصی طب سنتی در صفحات 37 و 38 دفترچه راهنما قید شده است: صفحه 13 صفحه 37 صفحه 38

نوشته منابع آزمون تخصصی طب سنتی اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>

چگونگی برگزاری آزمون صفحه 13 دفترچه و منابع آزمون تخصصی طب سنتی در صفحات 37 و 38 دفترچه راهنما قید شده است:

صفحه 13

صفحه 37

صفحه 38

نوشته منابع آزمون تخصصی طب سنتی اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>
https://mezaj.org/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c/feed/ 0
مدارک لازم برای ثبت نام و شرکت در آزمون تخصصی طب ایرانی https://mezaj.org/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86/ https://mezaj.org/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86/#respond Sat, 15 Feb 2020 13:07:05 +0000 http://mezaj.org/?p=6108 مدارک لازم برای ثبت نام و شرکت در آزمون، از جمله مدارک لازم جهت اسکن و ارسال اینترنتی در صفحات 10 الی 12 دفترچه راهنما بیان شده ننت اااا  

نوشته مدارک لازم برای ثبت نام و شرکت در آزمون تخصصی طب ایرانی اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>

مدارک لازم برای ثبت نام و شرکت در آزمون، از جمله مدارک لازم جهت اسکن و ارسال اینترنتی در صفحات 10 الی 12 دفترچه راهنما بیان شده

ننت

اااا

 

نوشته مدارک لازم برای ثبت نام و شرکت در آزمون تخصصی طب ایرانی اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>
https://mezaj.org/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86/feed/ 0
شرایط و دفترچه شرکت در آزمون دکتری تخصصی طب ایرانی https://mezaj.org/6101-2/ https://mezaj.org/6101-2/#respond Sat, 15 Feb 2020 12:30:59 +0000 http://mezaj.org/?p=6101 عزیزان با مراجعه به آدرس sanjeshp.ir می توانند اطلاعیه ها و دفترچه راهنمای آزمون رو دانلود بفرمایند و از زمان ثبت نام و برگزاری آزمون و ضرایب دروس مطلع بشوند.   اطلاعیه شماره 2: دروس و ضرایب و مدارک مورد پذیرش آزمون به مندرجات ردیف مربوط به طب سنتی ایرانی توجه بفرمایید. از انجا که […]

نوشته شرایط و دفترچه شرکت در آزمون دکتری تخصصی طب ایرانی اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>

عزیزان با مراجعه به آدرس sanjeshp.ir می توانند اطلاعیه ها و دفترچه راهنمای آزمون رو دانلود بفرمایند و از زمان ثبت نام و برگزاری آزمون و ضرایب دروس مطلع بشوند.

 

اطلاعیه شماره 2: دروس و ضرایب و مدارک مورد پذیرش آزمون

به مندرجات ردیف مربوط به طب سنتی ایرانی توجه بفرمایید.

از انجا که ضرایب دروس و منابع آزمون متفاوت هستند، بنظر می رسد برنامه ریزی مطالعه بر اساس ضرایب تعداد سوالات، برنامه ریزی و ارزیابی صحیح تری باشد.
به عبارتی ارزش مباحث از لحاظ ضریب*فراوانی سوالات شان از قرار ذیل هست:

از مجموع حاصل ضرایب 470

سوالات طبی(کلاسیک و سنتی): 80*5=400
سوالات روش تحقیق: 20*2=40
سوالات استعداد تحصیلی 30*1=30

لذا کماکان پاسخگویی به سوالات مباحث پزشکی سنتی و کلاسیک بیشترین اهمیت رو خواهد داشت و عدم آشنایی با مباحث روش تحقیق و استعداد تحصیلی نباید مایه ناامیدی باشد.
اما به هرحال از منظر دیگه آشنایی و پاسخگویی به این سوالات می تواند باعث تمایز و پیشی گرفتن شما از رقبا باشد.
لذا راه های دستیابی به آموزش مباحث مذکور نیز خدمتتان معرفی خواهد شد.

لینک دانلود دفترچه شرکت در آزمون

دفترچه راهنمای شرکت در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته های علوم پایه ی پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندان‌پزشکی سال تحصیلی 1400-1399

 

اطلاعیه شماره 4: حذف پیش شرط نمره زبان برای شرکت در آزمون
(کسب نمره حدنصاب زبان انگلیسی تا قبل از امتحان جامع -که در انتهای ترم چهارم برگزار می گردد- کماکان الزامی است اما بر اساس این اطلاعیه داشتن نمره زبان از این پس -برخلاف سالهای گذشته- شرط شرکت در آزمون و شروع به تحصیل نمی باشد)

 

نوشته شرایط و دفترچه شرکت در آزمون دکتری تخصصی طب ایرانی اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>
https://mezaj.org/6101-2/feed/ 0
مروری بر توصیه های حفظ سلامت (حفظ الصحه) معده در پزشکی ایرانی https://mezaj.org/%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%87/ https://mezaj.org/%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%87/#respond Fri, 14 Feb 2020 19:40:40 +0000 http://mezaj.org/?p=6077 هدف مطالعه: در طب سنتی ایرانی، پیشگیری و نیز قدم‌های اول درمان بر پایۀ اصلاح سبک زندگی است. یکی از مهمترین موارد توجه طب ایرانی، توجه به تدابیر مربوط به حفظ سلامت معده می‌باشد. هدف از این مطالعه جمع بندی نظرات منابع مکتوب طب ایرنی در خصوص دستورات و توصیه‌های حفظ سلامت معده می‌باشد تا […]

نوشته مروری بر توصیه های حفظ سلامت (حفظ الصحه) معده در پزشکی ایرانی اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>

هدف مطالعه: در طب سنتی ایرانی، پیشگیری و نیز قدم‌های اول درمان بر پایۀ اصلاح سبک زندگی است. یکی از مهمترین موارد توجه طب ایرانی، توجه به تدابیر مربوط به حفظ سلامت معده می‌باشد. هدف از این مطالعه جمع بندی نظرات منابع مکتوب طب ایرنی در خصوص دستورات و توصیه‌های حفظ سلامت معده می‌باشد تا با استفاده از نتایج این مطالعه زمینه توسعه پژوهش‌های مرتبط فراهم گردد. در این مطالعه توصیه‌های حفظ سلامتی (حفظ الصحه) معده از منابع معتبر طب سنتی جمع آوری شد. پس از جمع آوری و طبقه بندی داده‌ها، عواملی بیان شد که توجه به آن‌ها سبب حفظ سلامتی و پیشگیری از بیماری‌های معده می‌شود.

نتیجه گیری: در طب ایرانی، سلامت معده جهت حفظ سلامت کل بدن، نقش کلیدی داشته و دستورات دقیقی برای حفظ سلامت آن ارایه شده است. جویدن کافی غذا، فاصلۀ مناسب بین فعالیت بدنی و غذا، پرهیز از غذاخوردن در حالت روانی نامناسب، زمان خوردن غذا و نوشیدن آب، میزان و نوع غذا مهم ترین توصیه‌های طب سنتی ایرانی جهت حفظ سلامتی معده می‌باشد. با توجه به این که طب سنتی ایرانی نظر خاصی به معده و سلامتی آن دارد و توصیه‌های تغذیه‌ای فراوانی جهت سلامت معده ارائه کرده است که اثر بخشی برخی از آن‌ها در مطالعات اخیر اثبات و به برخی موارد مهم از منظر منابع طب ایرانی کمتر توجه شده است. یافته‌های این مطالعه می‌تواند بعنوان ایده‌های پژوهشی مراکز تحقیقات گوارش مطرح و مورد پژوهش واقع شوند. در صورت اثبات تأثیرگذاری توصیه‌های مدنظر منابع طب ایرانی در پژوهش‌های آینده امکان استفادۀ کاربردی از آن ها در نظام سلامت فراهم خواهد شد.

واژگان کلیدی: حفظ الصحه، معده، مزاج، طب سنتی ایرانی

نویسندگان: روشنک مكبری نژاد، الهام پارسا، محمود خدادوست، آرمين زارعيان، مرتضی مجاهدی، فاطمه کارگر شریف آباد، زهرا گرجی، عاطفه سعيدی بروجنی

رفرنس دهی به مقاله:

Mokaberinejad R, Parsa E, Khodadoost M, Zareiyan A, Mojahedi M, Kargar Sharif Abad F, et al . A review of the recommendations for maintaining gastric health from the perspective of Persian medicine. jiitm. 2019; 10 (1) :25-36

***

جهت دانلود متن کامل مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید:

2019-مروری بر توصیه های حفظ سلامت معده در پزشکی ایرانی

نوشته مروری بر توصیه های حفظ سلامت (حفظ الصحه) معده در پزشکی ایرانی اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>
https://mezaj.org/%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%87/feed/ 0
دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل https://mezaj.org/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%a9%d8%af%d9%87-%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%88/ https://mezaj.org/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%a9%d8%af%d9%87-%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%88/#respond Fri, 14 Feb 2020 19:35:33 +0000 http://mezaj.org/?p=6094 فعالیت رسمی مرتبط با طب سنتی در دانشگاه علوم پزشکی بابل از خردادماه سال 1386 شروع شد. در اولین گام، ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر سید علی مظفرپور را به عنوان مسوول ستاد احیای طب سنتی در دانشگاه منصوب نمود. اولین همایش عمومی مرتبط با طب سنتی در آبان 1386 با سخنرانی جناب آقایان دکتر […]

نوشته دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>

فعالیت رسمی مرتبط با طب سنتی در دانشگاه علوم پزشکی بابل از خردادماه سال 1386 شروع شد.

در اولین گام، ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر سید علی مظفرپور را به عنوان مسوول ستاد احیای طب سنتی در دانشگاه منصوب نمود.

اولین همایش عمومی مرتبط با طب سنتی در آبان 1386 با سخنرانی جناب آقایان دکتر ناصری و دکتر سید احمد ثاقبی در این دانشگاه برگزار شد که مورد استقبال اعضای هیأت علمی این دانشگاه قرار گرفت.

پس از آن در فروردین 1387 جهت تأسیس کتابخانه مستقل طبی سنتی، کتاب‌های مرتبط خریداری شده و فضایی در دانشکده پزشکی به این امر اختصاص داده شد.

هم‌چنین در همان سال باغ گیاهان دارویی در این دانشگاه تأسیس شد.

در سال 1387 دبیرخانه طب سنتی دانشگاه شروع به کار کرد و پس از آن دوره‌های متعدد آموزش طب سنتی جهت دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه برگزار شد. در امتحان ورودی دستیاری طب سنتی سال 1387 دو نفر از پزشکان شاغل در دانشگاه (آقای دکتر سید علی مظفرپور و خانم دکتر روشنک ثاقبی) پذیرفته شدند که این دانشگاه پس از آن با هدف راه اندازی دوره‌های تحصیلات تکمیلی طب سنتی، به این دو پزشک مأموریت آموزشی داد.

در سال 1389 اولین مکاتبات جهت برنامه‌ریزی تأسیس رشته و دانشکده طب سنتی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شد.

گروه‌های طب سنتی و تاریخ پزشکی از سال 1390 در این دانشگاه با حکم ریاست محترم دانشگاه برای 6 نفر از اساتید با سابقه فعالیت در گیاهان دارویی و طب سنتی و اسلامی، شکل گرفت و برای استفاده از گروه داروسازی طب سنتی، تفاهم‌نامه‌ای با دانشگاه علوم پزشکی تهران منعقد شد.

پس از آماده‌سازی مقدمات، درخواست رسمی تأسیس رشته و دانشکده طب سنتی به اطلاع شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی رسید. در پی فراهم نمودن این مقدمات، نمایندگان هیأت بورد طب سنتی 1391/2/17، ضمن حضور در دانشگاه علوم پزشکی بابل، از امکانات این دانشکده بازدید نمودند. به‌دنبال آن تقاضای دانشگاه علوم پزشکی بابل، در شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، مطرح شده و در دویست و هجدهمین جلسه این شورا در تاریخ 1391/5/9 موافقت اصولی با تأسیس دانشکده طب سنتی در این دانشگاه انجام شد.

این دانشکده از بهمن ماه سال 1391، پذیرای دستیار طب سنتی بوده است.

در تاریخ 1392/2/25 با حضور معاون محترم وقت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (آقای دکتر عین‌الهی)، نمایندگان محترم مجلس، مدیران دانشگاه و مسوولین شهرستان بابل، این دانشکده به‌عنوان اولین دانشکده طب سنتی شمال کشور، به‌طور رسمی افتتاح شد و در خبرگزاری‌های رسمی کشور، به‌طور وسیعی پوشش خبری یافت.

پس از آن نیز این دانشکده مورد بازدید مکرر مسوولین از جمله جناب آقای دکتر خدادوست (معاون محترم طب سنتی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) قرار گرفت.

دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی بابل به‌عنوان چهارمین دانشکده طب سنتی در کشور (پس از دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران؛ شهید بهشتی و یزد)، موافقت اصولی خود را در مرداد ماه 1391 از شورای گسترش آموزش پزشکی وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کسب نموده است. محل ساختمان اصلی این دانشکده، در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بابل و بین کتابخانه مرکزی و دانشکده دندانپزشکی می‌باشد. این دانشکده تاکنون پذیرای 7 دوره دستیار تخصصی طب سنتی (23 نفر) و 5 دوره دانشجویان کارشناسی ارشد تاریخ پزشکی (11 نفر) بوده است.

***

ثبت نام آزمون دکترای تخصصی و پژوهشی سال ۱۳۹۹ از ۱۵ بهمن آغار می‌شود و داوطلبان جهت شرکت در این آزمون که مبتنی بر رایانه‌ می باشد تا ۲۶ بهمن ماه جهت ثبت نام فرصت دارند.

*دانلود دفترچه آزمون دکترای تخصصی و پژوهشی سال ۱۳۹۹

*ورود به سایت ثبت نام sanjeshp.ir

*ورود به سابت دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی بابل

ارتباط بانمایندگان انجمن علمی طب سنتی ایرانی جهت اطلاع رسانی بیشتر به پزشکان علاقمند در مورد شرایط دانشگاه های هر منطقه و دوره های آمادگی آزمون

بابل           دکتر سید علی مظفر پور               09111139105

نوشته دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>
https://mezaj.org/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%a9%d8%af%d9%87-%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%88/feed/ 0
بررسی رابطه مزاج و بزه کاری (مطالعه موردی شهرستان ملایر) https://mezaj.org/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%ac-%d9%88-%d8%a8%d8%b2%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af/ https://mezaj.org/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%ac-%d9%88-%d8%a8%d8%b2%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af/#respond Fri, 14 Feb 2020 12:30:28 +0000 http://mezaj.org/?p=6071 عنوان: بررسی رابطه مزاج و بزه کاری (مطالعه موردی شهرستان ملایر) توضیح اجمالی: بر اساس تفاوت‌های فردی تعریف شده در طب ایرانی که عمدتا در قالب مزاج تبیین شده است به نظر می‌رسد بین افراد مزاج‌های مختلف تفاوت در ارتکاب جرم و بزه وجود داشته باشد و به عبارت دیگر ریسک ارتکاب بزه در برخی […]

نوشته بررسی رابطه مزاج و بزه کاری (مطالعه موردی شهرستان ملایر) اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>

عنوان: بررسی رابطه مزاج و بزه کاری (مطالعه موردی شهرستان ملایر)

توضیح اجمالی: بر اساس تفاوت‌های فردی تعریف شده در طب ایرانی که عمدتا در قالب مزاج تبیین شده است به نظر می‌رسد بین افراد مزاج‌های مختلف تفاوت در ارتکاب جرم و بزه وجود داشته باشد و به عبارت دیگر ریسک ارتکاب بزه در برخی مزاج ها بیشتر باشد. در صورت اثبات این دیدگاه رویکرد قابل توجهی در عوامل ایجاد بزه و ریسک فاکتورها و بدنبال آن راه حل های پیشنهادی جهت کاهش آن در محافل علمی مطرح خواهد شد. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه مزاج زندانیان با جرم بزه  در مقایسه با افراد عادی غیر زندانی می‌باشد. 226 نفر مردان 40-20 سال در دو گروه شامل 113 نفر زندانیان محبوس در زندان با جرم بزه کاری و 113 افراد سالم غیر زندانی وارد مطالعه شدند. پرسشنامه تعیین مزاج مجاهدی توسط مجرمانی که با محکومیت بزه اجتماعی در زندان ملایر بسر می بردند و نیز افراد سالم مناطق مختلف شهر ملایر تکمیل گردید. و با بررسی جدول آمار توصیفی فراوانی (فراوانی مطلق و فراوانی تجمعی) نه حالت مزاجی در دو گروه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با استفاده از آماره کای دو و یومان ویتنی تحلیل استنباطی انجام گرفت.  

نتیجه گیری: تفاوت معناداری بین مزاج افراد بزهکار و افراد عادی وجود داشت و درصد فروانی گروه سرد و خشک در بزهکاران بصورت معناداری بالاتر از افراد عادی بود. با توجه به نتایج پژوهش حاضر به نظر می‌رسد بین مزاج افراد و احتمال ارتکاب بزه رابطه وجود داشته باشد. اثبات این احتمال نیازمند پژوهش بیشتر در سایر مناطق و با حجم نمونه بیشتر می‌باشد. اطلاعات بیشتر را در متن مقاله مطالعه فرمایید.

واژگان کلیدی: مزاج، بزه کاری، زندانی، جرم، جرم شناسی، طب سنتی

نویسندگان: هادی رستمی، حدیث زهره وند، مرتضی مجاهدی 

***

جهت دانلود متن کامل مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید:

2019-بررسی رابطه مزاج و بزه کاری

نوشته بررسی رابطه مزاج و بزه کاری (مطالعه موردی شهرستان ملایر) اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>
https://mezaj.org/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%ac-%d9%88-%d8%a8%d8%b2%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af/feed/ 0
Water Intake from the Points of View of Rhazes and Avicenna https://mezaj.org/water-intake-from-the-points-of-view-of-rhazes-and-avicenna/ https://mezaj.org/water-intake-from-the-points-of-view-of-rhazes-and-avicenna/#respond Fri, 14 Feb 2020 11:52:23 +0000 http://mezaj.org/?p=6067 عنوان: اصول نوشیدن آب از منظر رازی و ابن سینا توضیح اجمالی: با توجه به خطرات و عوارض کم نوشی (هیپوهیدراتاسیون) و نیز پرنوشی (هیپرهیدراتاسیون)، تنظیم میزان آب دریافتی هر فرد اهمیت می‌یابد. طب ایرانی بر اساس اهمیت ویژه‌ای که جهت سبک زندگی و جزئیات مربوط به خوردن و آشامیدن قایل است برای میزان، دما، شیوه […]

نوشته Water Intake from the Points of View of Rhazes and Avicenna اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>

عنوان: اصول نوشیدن آب از منظر رازی و ابن سینا

توضیح اجمالی: با توجه به خطرات و عوارض کم نوشی (هیپوهیدراتاسیون) و نیز پرنوشی (هیپرهیدراتاسیون)، تنظیم میزان آب دریافتی هر فرد اهمیت می‌یابد. طب ایرانی بر اساس اهمیت ویژه‌ای که جهت سبک زندگی و جزئیات مربوط به خوردن و آشامیدن قایل است برای میزان، دما، شیوه و حتی زمان خوردن آب افراد با مزاج های مختلف نیز برنامه دقیق ارایه داده است. هدف از این مطالعه، مروری بر دستورات دقیق حکمای برجسته طب ایرانی در خصوص تدابیر نوشیدن آب می باشد تا بعنوان دستورات بهداشتی طب ایرانی مورد توجه پژوهشگران حوزه سلامت قرار گیرد. 

نتیجه گیری: در طب ایرانی هیچ توصیه ثابتی برای خوردن و نوشیدن همه افراد جامعه بصورت دستور واحد و ثابت نداریم و هر فرد، حتی در حالت سلامت باید براساس میزان تشنگی و خصوصا با توجه به مزاج خود آب بنوشد. آب سرد می‌تواند برای افراد با مزاج خیلی گرم درمان و برای افراد با مزاج سرد عامل بیماری باشد. نوشیدن آب و خصوصا حجم بالای آب سرد بلافاصله بعد از تشنگی شدید و فعالیت های سنگین مضر سلامتی و خصوصا عامل تهدید کننده سلامت معده و کبد می‌باشد. نظریه‌های استخراج شده از این مطالعه می‌توانند بعنوان موضوع پژوهش جهت بررسی رابطه شیوه‌های نوشیدن آب با سلامت یا بیماری مورد توجه پژوهشگران حوزه سلامت قرار گیرند. در صورت اثبات موارد ذکر شده، با اصلاح سبک زندگی در موضوع نوشیدن آب کمک شایانی در پیشگیری از بیماری‌ها خصوصا بیماری‌های دستگاه گوارش خواهد شد. جزئیات مربوط به دستورات طب ایرانی در خصوص نوشیدن آب را در متن مقاله مطالعه فرمایید.

Abstract:

Owing to the effect of acute and chronic hypohydration on health and the lethal effects of hyperhydration, an appropriate amount of water intake is important for each individual. Traditional Iranian medicine (TIM) is a holistic system one of whose important parts deals with lifestyles and how to maintain health, including the amount of water intake for every person and the appropriate principles of drinking water. In this study, Avicenna’s Canon of Medicine, Rhazes’ Benefits of Food and Its Harmfulness, and conventional medical articles were reviewed to evaluate the amount of water intake for each person and the principles of drinking water. TIM has expressed an individualized difference in the amount of water intake in the form of temperament and the relationship between the appropriate time of drinking water with other daily activities. In this view, drinking water at the inappropriate time causes liver and gastrointestinal diseases; it can create the foundation for conducting new studies in the field of appropriate water intake and lifestyle changes to reduce malnutrition complications.

Keywords: Water intake · Hypohydration · Traditional Iranian  medicine · Rhazes · Avicenna

Writers: Parisa Jafari, Morteza Mojahedi, Armin Zareiyan, Roshanak Mokaberinejad, Mahshid Chaichi Raghimi, Fatemeh Hakimi, Elham Parsa

***

Download Article:

2019-Water Intake from the Points of view of Rhazes and Avicenna

 

نوشته Water Intake from the Points of View of Rhazes and Avicenna اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>
https://mezaj.org/water-intake-from-the-points-of-view-of-rhazes-and-avicenna/feed/ 0
انتشار جلسات 221 الی 230 قانون خوانی https://mezaj.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-221-%d8%a7%d9%84%db%8c-230-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c/ https://mezaj.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-221-%d8%a7%d9%84%db%8c-230-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c/#respond Thu, 13 Feb 2020 12:32:42 +0000 http://mezaj.org/?p=6064  انتشار جلسات 221 الی 230 روخوانی، شرح و تفسیر قانون ابن سینا توسط استاد ارجمند علیرضا مسعودی جهت دریافت کلیک کنید جهت دریافت آرشیو تمام جلسات قانون خوانی به آدرس زیر مراجعه کنید download.mezaj.org         **** با ما در تلگرام و اینستاگرام همراه شوید… CanonMasuodi@  

نوشته انتشار جلسات 221 الی 230 قانون خوانی اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>

 انتشار جلسات 221 الی 230 روخوانی، شرح و تفسیر قانون ابن سینا توسط استاد ارجمند علیرضا مسعودی

جهت دریافت کلیک کنید

جهت دریافت آرشیو تمام جلسات قانون خوانی به آدرس زیر مراجعه کنید

download.mezaj.org

 

 

 

 

****

با ما در تلگرام و اینستاگرام همراه شوید…

CanonMasuodi@

 

نوشته انتشار جلسات 221 الی 230 قانون خوانی اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>
https://mezaj.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-221-%d8%a7%d9%84%db%8c-230-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c/feed/ 0