مزاج|پزشکي ايراني http://mezaj.org مزاج|پزشکي ايراني Mon, 06 Apr 2020 17:21:30 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 http://mezaj.org/wp-content/uploads/2019/05/mezajlogio2c3-48x48.png مزاج|پزشکي ايراني http://mezaj.org 32 32 Integrating The Process of determining Mizaj(Temprament) in Hospital Management system http://mezaj.org/integrating-the-process-of-determining-mizajtemprament-in-hospital-management-system/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=integrating-the-process-of-determining-mizajtemprament-in-hospital-management-system http://mezaj.org/integrating-the-process-of-determining-mizajtemprament-in-hospital-management-system/#respond Mon, 06 Apr 2020 17:21:30 +0000 http://mezaj.org/?p=6663 Click here for download Article   

نوشته Integrating The Process of determining Mizaj(Temprament) in Hospital Management system اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>

Click here for download Article 

 

نوشته Integrating The Process of determining Mizaj(Temprament) in Hospital Management system اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>
http://mezaj.org/integrating-the-process-of-determining-mizajtemprament-in-hospital-management-system/feed/ 0
Development and Validation of the Quality-of-Life Assessment System for Lung Cancer Based on Traditional ChineseMedicine http://mezaj.org/development-and-validation-of-the-quality-of-life-assessment-system-for-lung-cancer-based-on-traditional-chinesemedicine/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=development-and-validation-of-the-quality-of-life-assessment-system-for-lung-cancer-based-on-traditional-chinesemedicine http://mezaj.org/development-and-validation-of-the-quality-of-life-assessment-system-for-lung-cancer-based-on-traditional-chinesemedicine/#respond Mon, 06 Apr 2020 17:17:06 +0000 http://mezaj.org/?p=6659 Click here for download Article   

نوشته Development and Validation of the Quality-of-Life Assessment System for Lung Cancer Based on Traditional ChineseMedicine اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>

Click here for download Article 

 

نوشته Development and Validation of the Quality-of-Life Assessment System for Lung Cancer Based on Traditional ChineseMedicine اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>
http://mezaj.org/development-and-validation-of-the-quality-of-life-assessment-system-for-lung-cancer-based-on-traditional-chinesemedicine/feed/ 0
Development and Validation of a Personality Assessment Instrument for Traditional KoreanMedicine: Sasang Personality Questionnaire http://mezaj.org/development-and-validation-of-a-personality-assessment-instrument-for-traditional-koreanmedicine-sasang-personality-questionnaire/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=development-and-validation-of-a-personality-assessment-instrument-for-traditional-koreanmedicine-sasang-personality-questionnaire http://mezaj.org/development-and-validation-of-a-personality-assessment-instrument-for-traditional-koreanmedicine-sasang-personality-questionnaire/#respond Mon, 06 Apr 2020 17:13:48 +0000 http://mezaj.org/?p=6655 Click here for download Article   

نوشته Development and Validation of a Personality Assessment Instrument for Traditional KoreanMedicine: Sasang Personality Questionnaire اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>

Click here for download Article 

 

نوشته Development and Validation of a Personality Assessment Instrument for Traditional KoreanMedicine: Sasang Personality Questionnaire اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>
http://mezaj.org/development-and-validation-of-a-personality-assessment-instrument-for-traditional-koreanmedicine-sasang-personality-questionnaire/feed/ 0
A Comparative Study of Somatotypes in Different Mizaj-e-Insani http://mezaj.org/a-comparative-study-of-somatotypes-in-different-mizaj-e-insani/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=a-comparative-study-of-somatotypes-in-different-mizaj-e-insani http://mezaj.org/a-comparative-study-of-somatotypes-in-different-mizaj-e-insani/#respond Mon, 06 Apr 2020 17:10:04 +0000 http://mezaj.org/?p=6651 Click here for download Article   

نوشته A Comparative Study of Somatotypes in Different Mizaj-e-Insani اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>

Click here for download Article 

 

نوشته A Comparative Study of Somatotypes in Different Mizaj-e-Insani اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>
http://mezaj.org/a-comparative-study-of-somatotypes-in-different-mizaj-e-insani/feed/ 0
Relationship between Temperaments of Medicinal Plants and Their Major Chemical Compounds http://mezaj.org/relationship-between-temperaments-of-medicinal-plants-and-their-major-chemical-compounds/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=relationship-between-temperaments-of-medicinal-plants-and-their-major-chemical-compounds http://mezaj.org/relationship-between-temperaments-of-medicinal-plants-and-their-major-chemical-compounds/#respond Mon, 06 Apr 2020 07:36:17 +0000 http://mezaj.org/?p=6646 Click here for download Article   

نوشته Relationship between Temperaments of Medicinal Plants and Their Major Chemical Compounds اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>

Click here for download Article 

 

نوشته Relationship between Temperaments of Medicinal Plants and Their Major Chemical Compounds اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>
http://mezaj.org/relationship-between-temperaments-of-medicinal-plants-and-their-major-chemical-compounds/feed/ 0
Identification of Mizaj (Temprament) Based on Tibbi Fundamentals using Classification as Tool http://mezaj.org/identification-of-mizaj-temprament-based-on-tibbi-fundamentals-using-classification-as-tool/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=identification-of-mizaj-temprament-based-on-tibbi-fundamentals-using-classification-as-tool http://mezaj.org/identification-of-mizaj-temprament-based-on-tibbi-fundamentals-using-classification-as-tool/#respond Mon, 06 Apr 2020 07:26:52 +0000 http://mezaj.org/?p=6641 Click here for download Article   

نوشته Identification of Mizaj (Temprament) Based on Tibbi Fundamentals using Classification as Tool اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>

Click here for download Article 

 

نوشته Identification of Mizaj (Temprament) Based on Tibbi Fundamentals using Classification as Tool اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>
http://mezaj.org/identification-of-mizaj-temprament-based-on-tibbi-fundamentals-using-classification-as-tool/feed/ 0
A GUIDING TOOL IN UNANI TIBB FOR MAINTENANCE AND PRESERVATION OF HEALTH: A REVIEW STUDY http://mezaj.org/a-guiding-tool-in-unani-tibb-for-maintenance-and-preservation-of-health-a-review-study-2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=a-guiding-tool-in-unani-tibb-for-maintenance-and-preservation-of-health-a-review-study-2 http://mezaj.org/a-guiding-tool-in-unani-tibb-for-maintenance-and-preservation-of-health-a-review-study-2/#respond Mon, 06 Apr 2020 07:22:23 +0000 http://mezaj.org/?p=6637 Click here for download Article   

نوشته A GUIDING TOOL IN UNANI TIBB FOR MAINTENANCE AND PRESERVATION OF HEALTH: A REVIEW STUDY اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>

Click here for download Article 

 

نوشته A GUIDING TOOL IN UNANI TIBB FOR MAINTENANCE AND PRESERVATION OF HEALTH: A REVIEW STUDY اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>
http://mezaj.org/a-guiding-tool-in-unani-tibb-for-maintenance-and-preservation-of-health-a-review-study-2/feed/ 0
Functional Gastrointestinal Disorders Diagnosed by Rome III Questionnaire in Korea http://mezaj.org/functional-gastrointestinal-disorders-diagnosed-by-rome-iii-questionnaire-in-korea/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=functional-gastrointestinal-disorders-diagnosed-by-rome-iii-questionnaire-in-korea http://mezaj.org/functional-gastrointestinal-disorders-diagnosed-by-rome-iii-questionnaire-in-korea/#respond Mon, 06 Apr 2020 07:18:26 +0000 http://mezaj.org/?p=6633 Click here for download Article   

نوشته Functional Gastrointestinal Disorders Diagnosed by Rome III Questionnaire in Korea اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>

Click here for download Article 

 

نوشته Functional Gastrointestinal Disorders Diagnosed by Rome III Questionnaire in Korea اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>
http://mezaj.org/functional-gastrointestinal-disorders-diagnosed-by-rome-iii-questionnaire-in-korea/feed/ 0
Development of a Valid and Reliable Phlegm Pattern Questionnaire http://mezaj.org/development-of-a-valid-and-reliable-phlegm-pattern-questionnaire/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=development-of-a-valid-and-reliable-phlegm-pattern-questionnaire http://mezaj.org/development-of-a-valid-and-reliable-phlegm-pattern-questionnaire/#respond Sun, 05 Apr 2020 11:56:33 +0000 http://mezaj.org/?p=6601 Click here for download Article   

نوشته Development of a Valid and Reliable Phlegm Pattern Questionnaire اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>

Click here for download Article 

 

نوشته Development of a Valid and Reliable Phlegm Pattern Questionnaire اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>
http://mezaj.org/development-of-a-valid-and-reliable-phlegm-pattern-questionnaire/feed/ 0
A guiding tool in Unani Tibb for maintenance and preservation of health: A review study http://mezaj.org/a-guiding-tool-in-unani-tibb-for-maintenance-and-preservation-of-health-a-review-study/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=a-guiding-tool-in-unani-tibb-for-maintenance-and-preservation-of-health-a-review-study http://mezaj.org/a-guiding-tool-in-unani-tibb-for-maintenance-and-preservation-of-health-a-review-study/#respond Sun, 05 Apr 2020 11:49:40 +0000 http://mezaj.org/?p=6597 Click here for download Article   

نوشته A guiding tool in Unani Tibb for maintenance and preservation of health: A review study اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>

Click here for download Article 

 

نوشته A guiding tool in Unani Tibb for maintenance and preservation of health: A review study اولین بار در مزاج|پزشکي ايراني. پدیدار شد.

]]>
http://mezaj.org/a-guiding-tool-in-unani-tibb-for-maintenance-and-preservation-of-health-a-review-study/feed/ 0