عنوان: بررسی سوء مزاج‌های گرم و سرد رحم در طب ایرانی: یک مطالعه کیفی

توضیح اجمالی: هدف از این مطالعه کیفی که به روش تحلیل محتوا انجام شده است استخراج شاخص‌های اصلی تعیین گرمی و سردی مزاج بوده است. جهت انجام این مطالعه بنیادی منابع معتبر طب ایرانی مطالعه و کلیه شاخص‌های مرتبط با مزاج و سوء مزاج رحم در قالب جداول مشخص استخراج شده است. سپس با مصاحبه با ۱۲ متخصص طب ایرانی ازدانشگاه‌های مختلف، شاخص‌های مد نظر ایشان و میزان کاربرد بالینی آن‌ها در تعیین گرمی سردی رحم استخراج و در جداول جداگانه دسته بندی شد. همچنین با تعدادی از بیماران و داوطلبان هم جهت شفافیت شاخص‌ها مصاحبه شد. شاخص‌های استخراج شده با رعایت موازین مطالعات کیفی در گروه‌ها و دامنه‌های مشخص تجمیع و دسته‌بندی گردید. با تشکیل جلسه متخصصین و به روش فوکوس گروپ پس از بحث و تبادل نظر پیرامون هر شاخص، کرایتریای ماژور و مینور تعیین گرمی و سردی رحم استخراج شد. بعنوان نتیجه این مطالعه ۱۲ شاخص بعنوان کرایتریای ماژور و ۱۳ شاخص بعنوان کرایتریای مینور جهت تعیین سوء مزاج سرد و  ۸ و ۱۱ شاخص بعنوان کرایتریای ماژور و مینور جهت تعیین سوء مزاج گرم رحم استخراج شد. در این مطالعه پیشنهاد خاصی در مورد دستور استفاده از کرایتریاها جهت تعیین سوء مزاج رحم ارایه نشده و استخراج مدل تشخیصی به مطالعات بعدی محول شده است.

دکتر مجاهدی: این مطالعه یک پژوهش روشمند جهت استخراج شاخص‌های تشخیصی با استفاده از همه منابع در دسترس پیش‌روی محققین قرار می‌دهد. نتایج این مطالعه بعنوان مبنای سایر مطالعات مرتبط با سوء مزاج رحم بسیار ارزشمند است. حضور اساتید متدولوژیست در حوزه مطالعات کیفی و ابزار سازی از نقاط قوت این مطالعه است. با توجه به پشتوانه ارزشمند کرایتریاهای استخراج شده می‌توان از آن‌ها جهت طراحی پرسشنامه و چک لیست‌های استاندارد تعیین سوء مزاج رحم استفاده نمود. تعیین میزان ارتباط هر کدام از شاخص‌ها با مزاج یا سوء مزاج رحم نیازمند پژوهش‌های روشمند با حضور داوطلبان تعیین مزاج شده توسط تیم متخصصین طب ایرانی می‌باشد.

Writers: Atefeh Saeidi, Mojgan Tansaz, Mohsen Saberi, Abbas Ebadi, Malihe Tabarrai, Mamak Hashemi, Roshanak Mokaberinejad, Maryam Mashhadi, Morteza Mojahedi

Keywords: Persian medicine, Iranian traditional medicine, Uterus, Temperament, Qualitative research

جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید