عنوان: تاثیر سیاهدانه و بادرنجبویه بر کبد چرب غیر الکلی

مقدمه: از نظر طب سنتی ایرانی برای درمان بیماری‌های کبدی استراتژی‌های درمانی مختلفی وجود دارد.

اهداف: این مطالعه با هدف ارزیابی کارایی و ایمنی گیاه سیاهدانه و بادرنجبویه در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی (NAFLD) انجام شد.

روش‌ها: از نوامبر ۲۰۱۴ تا مه ۲۰۱۶، محققان در یک کارآزمایی بالینی تصادفی به ارزیابی اثر Nigella sativa و Melissa officinalis در مقایسه با کپسول Orlistat بر روی درجه کبد چرب و سطح سرمی آسپارتات ترانس آمیناز (AST) و آلانین ترانس آمیناز (ALT) در ۵۰ بیمار مبتلا به NAFLD پرداختند.

یافته‌ها: کاهش معنی داری در سطح سرمی AST ،ALT، شاخص توده بدنی و‌ درجه کبد چرب در هر دو گروه پس از مداخله در مقایسه با پایه (P <0.001) رخ داد.

تجزیه و تحلیل نشان داد که کاهش قابل توجهی در درجه کبد چرب در طول دوره مطالعه در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل (۰.۵۰ ± ۰.۵۸ در مقابل ۰.۵۴ ۱.۵ ۱.۵۱ ، P <0.001) وجود دارد.

نتیجه گیری: داروهای سنتی حاوی گیاهان دارویی ایرانی، Nigella sativa و Melissa officinalis می‌توانند وزن بدن و آنزیم‌های کبد و درجه کبد چرب را در بیماری کبد چرب غیر الکلی بهبود بخشند.

Writers: Seyed Mousal-Reza Hosseini, Gholam Reza Ghayour Razmgah, Mohsen Nematy, Habibollah Esmaily, Mahdi Yousefi, Mohammad Kamalinejad, and Seyed Hamdollah Mosavat

Keywords: Disease, Fatty Liver, Lemon Balm, Melissa officinalis, Medicine, Nigella sativa, Non-Alcoholic, Traditional

جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید