مقالات تخصصی طب ایرانیپرسشنامه های استاندارد

پرسشنامه های استاندارد

لیست مقالات

پرسشنامه مزاج دماغ فتاحی

جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید جهت دانلود پرسشنامه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه خود اظهاری مزاج جعفری جهت تعیین مزاج گرم و سرد کبد

توضیح اجمالی: پرسشنامه ۱۳ سوالی تعیین مزاج گرم و سرد کبد، اولین پرسشنامه ارزیابی مزاج گرم و سرد کبد در طب ایرانی است که...

پرسشنامه خود اظهاری مزاج معده چایچی جهت تعیین مزاج تر و خشک معده

توضیح اجمالی: پرسشنامه ۲۴ سوالی خود اظهاری تعیین تری و خشکی مزاج معده که به افتخار مجری اصلی طرح سرکار خانم دکتر مهشید چایچی...

پرسشنامه عادات غذاخوردن در پزشكي ايراني

پرسشنامه عادات غذا خوردن از دیدگاه پزشکی ایرانی در سالهای ۹۷ و ۹۸ طراحی و اعتبار سنجی شده است. مقاله این پرسشنامه نهایی شده...

پرسشنامه تعیین مزاج اختری – ویژه سالمندان

توضیح اجمالی: پرسشنامه خود اظهاری تعیین مزاج افراد ۶۰ سال و بالاتر شامل بیست سؤال می‌باشد که جهت تعیین وضعیت مزاج از نظر گرمی، سردی،...

پرسشنامه تعیین مزاج مجاهدی

Reliability and validity assessment of Mizaj questionnaire: a novel self-report scale in Iranian traditional medicine توضیح اجمالی: پرسشنامه ده سوالی تعیین مزاج مجاهدی، اولین پرسشنامه...

پرسشنامه تعیین مزاج سلمان نژاد

توضیح اجمالی: این پرسشنامه به پاس زحمات دستیار پرتلاش طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی بابل آقای دکتر حسین سلمان نژاد، پرسشنامه بیست سوالی تعیین مزاج...