مقالات تخصصی طب ایرانیمقالات نظام سلامت در اسلام

مقالات نظام سلامت در اسلام

لیست مقالات

رویکرد مسلمانان به روایات طبی (روایات طبی در بوته نقد درایی ـ روایی)

عالمان مسلمان نسبت به روایات طبی، مواجهات و روی‌آوردهای مختلفی داشته‌اند. رویکرد سنتی و طیف غالب در میان ظاهرگرایان شیعه و اهل سنت، پذیرش...

آیا داروی امام کاظم برای درمان کرونا مفید است؟

از زمان ورود ویروس کرونا به ایران مکررا از سوی برخی، داروی امام کاظم(ع) جهت تقویت سیستم ایمنی دفاعی بدن تجویز شد. بر همین...

مروری تاريخی بر مفهوم و جايگاه طب النبی و طب الائمه (۲)

مروری تاريخی بر مفهوم و جايگاه طب النبی و طب الائمه ۴-تألیف‌ها پیرامون طب روایی و بسترهای پیدایش آن روایات طبی به مانند چهارچوب کلی...

مروری تاريخی بر مفهوم و جايگاه طب النبی و طب الائمه(۱)

مروری تاريخی بر مفهوم و جايگاه طب النبی و طب الائمه مقدمه طب النبی و طب الائمه، مجموعه‌ای است مشتمل بر گزاره‌های توصیفی و دستوریِ...

رساله ذهبيّه (پژوهشی در اعتبار رساله ذهبيّه)-۲

رساله ذهبيّه - پژوهشی در اعتبار رساله ذهبيّه *نتيجه ارزيابي سند: از مطالب پيشين، معلوم مي‌گردد که سند رساله ذهبيه، معتبر نيست؛ زيرا راوي اوّل و...

رساله ذهبیه (پژوهشی در اعتبار رساله ذهبیه)-۱

رساله ذهبیه يا مذهّبه، نوشتاري در دانش پزشكي و منسوب به امام رضا (ع) است. چنان‌که از آغاز رساله مشخّص است، اين متن، به...

تردیدهای آشکار و نهان علامه مجلسی درباره اعتبار رساله ذهبیه

چکیده: در این مقاله میزان اعتبار رساله ذهبیه از نظر مجلسی بر اساس آنچه که در شرح و توضیح عبارات رساله آمده است، گزارش شده...

پژوهشی در اعتبار رساله ذهبیه

چکیده: رساله ذهبیّه یا مذهّبه، نوشتاری در دانش پزشکی و منسوب به امام رضا (ع) است. در این نوشتار، به منظور ارزیابی اعتبار این...

مشابهت های متنی و محتوايی رساله ذهبیه منسوب به امام رضا (ع) با متون پزشکی يونان

چکیده: رساله ذهبیه، مكتوبی در دانش پزشكی و منسوب به امام رضا (ع) است. این نوشتار اعتبار رساله ذهبیه و صحّت انتساب آن به علی...