مقالات مزاج

لیست مقالات

جایگاه شناخت و اصلاح مزاج فرد در تجویز نسخه های درمانی

بخش عمده ای از بیماری ها در طب ایرانی بر مبنای تغییر مزاج از حالت سلامت به بیماری، تعریف می شوند و به بیماری...

جایگاه تقسیم بندی مزاجی در تشخیص بیماری ها

در مکتب طب ایرانی کمتر عنوان بیماری را می‌توان یافت که به‌گونه‌ای تقسیم‌بندی مزاجی در انواع آن لحاظ نشده باشد که این سبک کاملا...

شاخص های تعیین مزاج در طب ایرانی

شاخص های تعیین مزاج در طب ایرانی ملمس: این واژه به معنای وضعیت پوست بدن از دیدگاه معاینه کننده می باشد و خصوصیاتی مانند گرمی سردی...

پزشکی فرد محور و ارتباط آن با مزاج چیست؟

پزشکی فرد محور پزشکی فرد محور ، علم توانایی تقسیم افراد مختلف به زیرمجموعه های هتروژن است که پاسخ هرفرد در این زیرمجموعه ها با...

Evaluation of Uterine Warm and Cold Distemperament (Su-e Mizaj) in Persian Medicine A Qualitative Study

عنوان: بررسی سوء مزاج‌های گرم و سرد رحم در طب ایرانی: یک مطالعه کیفی توضیح اجمالی: هدف از این مطالعه کیفی که به روش تحلیل...

مقایسه برخی شاخص‌های عملكردی آمادگی جسمانی مردان گرم مزاج و سردمزاج

جامعه مورد مطالعه: ۴۰ دانشجوی پسر خوابگاهی که حداقل ۶ ماه فعالیت ورزشی نداشتند. با توجه به پرسشنامه استاندارد مزاج به دو گروه ۲۱...

پرسشنامه تعیین مزاج اختری – ویژه سالمندان

توضیح اجمالی: پرسشنامه خود اظهاری تعیین مزاج افراد ۶۰ سال و بالاتر شامل بیست سؤال می‌باشد که جهت تعیین وضعیت مزاج از نظر گرمی، سردی،...

پرسشنامه تعیین مزاج مجاهدی

Reliability and validity assessment of Mizaj questionnaire: a novel self-report scale in Iranian traditional medicine توضیح اجمالی: پرسشنامه ده سوالی تعیین مزاج مجاهدی، اولین پرسشنامه...

شاخص های تعيين مزاج معده در طب سنتی ايرانی

" مروري بر شاخص های تعيين مزاج معده در طب سنتي ايرانی " توضیح اجمالی: بیماری ‌های گوارشی ازمهم‌ترین بیماری‌های مبتلا به جوامع مختلف می‌باشد....

بررسی ارتباط مزاج گرم و سرد با علایم سندرم پیش از قاعدگی

بررسی ارتباط مزاج گرم و سرد با علایم سندرم پیش از قاعدگی توضیح اجمالی: سندرم پیش از قاعدگی از شکایاتی است که درصد قابل توجهی...