مقالات زالو

لیست مقالات

The Effectiveness of Leech Therapy in Chronic Low Back Pain

عنوان: اثربخشی زالودرمانی در کمردرد مزمن توضیح اجمالی: ۱۰۳ بیمار ۷۰-۱۸ ساله با تشخیص کمردرد مزمن (حداقل ۴ روز در هفته بمدت سه ماه بدون تشخیص...

A single case study on Varicocele

عنوان: یک مطالعه موردی روی واریکوسل توضیح اجمالی: یک مرد ۲۸ ساله که با شکایت درد و تورم اسکروتوم (از ۴ ماه قبل) به یکی...

Effect of Taleeq (Leech Therapy) in Dawali (Varicose Veins)

عنوان: اثر زالو درمانی در واریس توضیح اجمالی: دوالی (سیاهرگ واریسی شده) اولین بار توسط ایبرپاپیروس ۳۵۰۰ سال قبل توصیف شده است. دوالی بیماری است...

Leech therapy for complicated varicose veins

عنوان: زالودرمانی برای سیاهرگ‌های واریسی عارضه‌دار شده توضیح اجمالی: تا به امروز چندین روش پانسمان اندام برای کاهش ادم و افزایش التیام زخم در عروق...

Cutaneous Pseudolymphoma Due to Hirudotherapy

توضیح اجمالی: بیمار آقای ۵۴ ساله که با ضایعات پوستی قرمز خارش‌دار روی گردن، از دو هفته قبل مراجعه کرده بود. بیمار بیان کرد...

Medicinal leech therapy and Aeromonas spp. Infection

عنوان: زالودرمانی طبی و عفونت با گونه ی آئروموناس توضیح اجمالی: عفونت‌های ناشی از زالودرمانی که از گونه‌های پاتولوژیک موجود در لوله گوارشی زالو است،...

Treatment of a patient in hemorrhagic shock due to leech bite with tranexamic acid

عنوان: درمان بیمار در شوک هموراژیک ناشی از نیش زالو با ترانگزامیک اسید توضیح اجمالی: در این گزارش موردی، نحوه مدیریت بیماری که با شوک...

Antimicrobial Prophylaxis during Hirudomedicinalis Therapy: A Multicenter Study

توضیح اجمالی: زالودرمانی برای نجات بافت‌های فلپ، گرفت یا پیوند مجدد از خطر احتقان عروقی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مطالعه به بررسی...

Cutaneous pseudolymphomas after leech therapy

عنوان: سودولیمفومای پوستی بعد از زالودرمانی توضیح اجمالی: یک زن ۷۷ ساله با درد خفیف پشت و لگنش نوروژنیک جهت جراحی رفع تنگی کانال نخاعی...

Flap Infection Associated with Medicinal Leeches in Reconstructive Surgery: Two New Drug-Resistant Organisms

عنوان: عفونت فلپ مرتبط با زالو درمانی در جراحی ترمیمی: دو ارگانیسم جدید مقاوم به درمان توضیح اجمالی: بیمار آقای ۶۸ ساله مبتلا به دیابت...