عنوان: بررسی اثر زالو درمانی در استئوآرتریت زانو یک مطالعه تصادفی سازی شده
توضیح اجمالی: ۱۱۳ بیمار با استئوآرتریت پیشرفته به صورت تصادفی در سه گروه تقسیم شدند به این طریق که گروه اول یک جلسه زالودرمانی (۳۸ مورد) و گروه دوم دو جلسه زالودرمانی (۳۵ مورد) دریافت می‌کردند. همچنین گروه سوم (۴۰ بیمار) که به عنوان گروه کنترل در نظر گرفتند، با شیوه‌ای نوین یک جلسه وسیله شبیه‌سازی زالو برایشان قرار داده شد. معیارهای ورود حداقل شش ماه علایم استئوآرتریت، تایید با رادیوگرافی و سابقه درمان‌های غیرجراحی (ازجمله داروی ضددرد و فیزیوتراپی) درنظر گرفته شد.
ابتدا زانو افراد با نرمال سالین، شسته شده و سپس در گروه اول و دوم چهار زالو، یک عدد در لترال و مدیال خط مفصلی و دو عدد در پروگزیمال پتلا گذاشته شد. درحالی که زانو اکستنت و راحت قرارگرفته بود. زالوها بطور خودبخودی بعد۵۰-۶۰ دقیقه جدا می‌شدند. یک پانسمان فشاری برای ۲۴ ساعت انجام می‌شد و از آن‌ها خواسته می‌شد تا فعالیت خود را به مدت ۱۲ ساعت محدود کنند. در گروه دوم زالودرمانی ۴ هفته بعد مجدد تکرار شد ولی درگروه کنترل بجای نیش زالوها محل مورد نظر با نیدل تحریک شده و گاز مرطوب شبه زالو ۵۰-۶۰ دقیقه در محل قرار می‌گرفت. در روزهای ویزیت پرسشنامه‌های KOOS ،VAS (صفر بدون درد و ۱۰ بیش‌ترین درد) و  WOMACتکمیل می‌گردید.
بیماران در هفته اول، چهارم و ششم و همچنین ماه سوم و ماه ششم بعد از درمان پیگیری شدند. در هرسه گروه درجاتی از بهبودی بصورت معنادار گزارش شد بخصوص در گروه‌های درمانی I و II پاسخ دهی به درمان قابل‌توجه بود. کاهش نیاز به  داروهای ضد درد نیز به لحاظ آماری تنها در گروه‌های تحت درمان با زالو معنی‌دار گزارش شد. بزرگ‌ترین پیشرفتی که مشاهده شد، در گروه دو بار زالودرمانی بود، که بمدت طولانی (تا شش ماه) کاهش سفتی مفاصل و بهبود عملکرد در فعالیت‌های زندگی روزمره داشتند. کاهش فاکتور درد طبق WOMAC در گروه یکبار زالودرمانی نسبت به کنترل تا انتهای مطالعه معنادار گزارش شد اما طبق VAS این تفاوت تنها تا هفته ششم معنادار بود. در صورتی که کاهش خشکی مفاصل طبق WOMAC و کاهش درد طبق VAS در گروهی که دو جلسه زالودرمانی انجام شد نسبت به گروه یک جلسه زالودرمانی و کنترل معنادار گزارش گردید و این تفاوت تا انتهای مطالعه و در پیگیری انجام شده در ماه ششم ادامه یافت.
عوارض: بیشترین عارضه گزارش شده در این مطالعه خارش متوسط موضعی مکان نیش زالوها بود که در ۳۹ مورد از کل ۷۳ بیمار تحت زالودرمانی گزارش شد و در طول پیگیری بعد از ۴ هفته برطرف می‌شد. خونریزی محل نیش زالو در دو مورد اتفاق افتاد که با پانسمان فشاری به راحتی کنترل گردید. هیچ‌گونه عفونت یا عارضه دیگری گزارش نشد. در گروه کنترل نیز هیچ عارضه‌ای مشاهده نگردید.

Writers: Stefan Andereya, Sven Stanzel, Uwe Maus, Ralf Mueller-Rath, Torsten Mumme, Christian H Siebert, Friedrich Stock, and Ulrich Schneider

***

جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید