عنوان: اثر بالینی عصاره انار بر علایم کولیت اولسروز

توضیح اجمالی: از منظر طب ایرانی افراد با مزاج های مختلف پاسخ های متفاوت به روش های درمانی می دهند. انار از جمله میوه هایی است که اثر درمانی آن در بیماری های گوارشی از جمله کولیت اولسروز در حال برررسی می باشد.
در این مطالعه که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شده است، ۷۸ بیمار مبتلا به کولیت اولسروز به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. مزاج بیماران با استفاده از پرسشنامه تعیین مزاج مجاهدی از نظر گرمی و سردی تعیین گردید. به کلیه بیماران گروه مداخله عصاره آبی انار به میزان ۶ گرم در روز به مدت ۴ هفته داده شد. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه پاسخ درمانی بیماران گرم مزاج بطور معنا داری بالاتر از بیماران سرد مزاج بود. پیشنهاد می‌گردد در مطالعاتی که به بررسی اثر گیاهان دارویی یا غذاها بر بیماری ها می پردازند، مزاج افراد مورد مطالعه نیز مد نظر پژوهشگران قرار گیرد.

Abstract:

Background: Tendency of patients toward diseases and their therapeutic responses are different based on their own temperament according to traditional Persian medicine.

Objectives: The aim of this study is to investigate the difference between therapeutic responses of hot and cold temperament patients (based on traditional Persian medicine) with ulcerative colitis to pomegranate peel extract.

Methods: Seventy-eight patients with moderate ulcerative colitis basedonthe Lichtiger colitis activity index (LCAI) criteria were randomized to receive an aqueous extract of the Punica granatum peel (6 grams per day) or placebo for four weeks. They were assessed before and after the intervention, in terms of symptoms, by the LCAI scoring system. The results were compared in two therapeutic groups based on the patients’ temperament (cold and hot), which were diagnosed based on a previous validated questionnaire.

Results: Therapeutic response was significantly higher in patients with hot temperament compared to patients with cold temperament in the P. granatum group.

Conclusions: This study showed the importance of considering syndrome differentiation and temperaments in interpreting the effect of P. granatum peels extract on ulcerative colitis.

Keywords: Punicaceae, Ulcerative Colitis, Traditional Medicine

Writers: Mohammadali Kamali,  Mahmoud Khodadoost, Mojtaba Heydari, Hamid Tavakoli,  Homa

Hajimehdipoor  and Payman Adibi

***

Download Article:

۲۰۱۷-TheRoleof_Syndrome Differenatiation 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید