پزشکی فرد محور

پزشکی فرد محور ، علم توانایی تقسیم افراد مختلف به زیرمجموعه های هتروژن است که پاسخ هرفرد در این زیرمجموعه ها با یکدیگر یکسان و با سایر زیرمجموعه ها متفاوت است. این علم به کشف بیومارکرهای مولکولی که منجر به پیدایش تنوع در پاسخ به درمان در هر یک از زیرمجموعه ها میشود،می پردازد. همانطور که میدانیم، پاسخ بیماران مبتلا به یک نوع سرطان خاص به دارو با یکدیگر متفاوت است و کمتر از ۲۵ % بیماران به این داروها پاسخ می دهند.
این علم نقش مهمی در پیشگیری، تشخیص ، پیش آگهی و درمان سرطان دارد.کشف اهداف بالقوه برای توسعه داروها مثل هدف قرار دادن این انکوژن ها و مسدود کردن مسیرهای فعالیت این فاکتورها یکی از جنبه های علم پزشکی فرد محور می باشد.
در گذشته باتوجه به شرح حالی که بیمار از علائم درگیر در بیماری بیان می کرد، پزشک نوع روش درمانی و داروهای فرد را تعیین می نمود و به این روش درمانی Intuition medicine گفته می شود. امروزه پزشکی براساس شواهد بدست آمده از مطالعات علمی و کارازمایی های بالینی می باشد و این نوع روش درمانی را Evidence-based medicine می نامند. در آینده پزشکی بر پایه الگوریتم های درمانی که شامل ویژگی های شخصی بیمار، مثل؛ توالی ژنومی، اپی ژنتیک، سبک زندگی ونوع محیط زیست پیرامون فرد استواراست که به این علم Personalized medicine یا علم پزشکی فرد محور می گویند.

 

 

آنچه از این تعریف علمی از پزشکی فرد  محور بر می آید این است که طب ایرانی چندین سده است که به این مهم پی برده است و توسط تقسیم بندی افراد بر اساس مزاج این تفاوت های فردی را بیان نموده و بر اساس آن به تشخیص و ارائه درمان و تدابیر خاص به هر فرد را انجام می داده است

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید