توضیح اجمالی: پرسشنامه ۱۳ سوالی تعیین مزاج گرم و سرد کبد، اولین پرسشنامه ارزیابی مزاج گرم و سرد کبد در طب ایرانی است که کلیه مراحل اعتبار سنجی را طی نموده و به افتخار مجری اصلی آن، سرکار خانم دکتر پریسا جعفری متخصص طب ایرانی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان به نام پرسشنامه تعیین مزاج جعفری نام‌گذاری شده است. این پرسشنامه با استفاده از شاخص‌های مد نظر منابع مکتوب طب ایرانی جهت تعیین گرمی و سردی کبد و با مشارکت حداقل ۳۰ متخصص طب ایرانی و متدولوژیست با تجربه در حیطه ابزار سازی جهت افراد ۲۰-۶۰ سال طراحی و اعتبار سنجی شده است و در آینده نزدیک مقاله آن به جامعه علمی تقدیم می‌گردد. کلیه مراحل اجرایی پروژه مربوطه در پایان نامه با عنوان طراحی و بالینی سنجی ابزار تشخیصی مزاج گرم و سرد کبد در طب سنتی ایران در دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گزارش گردیده است. استفاده از این پرسشنامه جهت طرح‌های پژوهشی و هم‌چنین کمک به تشخیص بالینی همکاران متخصص طب ایرانی توصیه می‌گردد. جهت استفاده از این پرسشنامه در هر گونه پژوهش، مستندات مرجع آن ‌را به اساتید راهنما یا مشاور پروژه خود شامل متخصص طب ایرانی و هم‌چنین اپیدمیولوژیست یا متخصص آمار زیستی ارایه و در صورت موافقت ایشان از پرسشنامه استفاده نمائید.

جهت دانلود پرسشنامه اینجا کلیک کنید

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید