جامعه مورد مطالعه: ۴۰ دانشجوی پسر خوابگاهی که حداقل ۶ ماه فعالیت ورزشی نداشتند. با توجه به پرسشنامه استاندارد مزاج به دو گروه ۲۱ نفر گرم مزاج و ۱۹ نفر سرد مزاج تقسیم شدند.

یافته‌ها: مقایسه‌ی مزاج‌های گرم و سرد با توان هوازی، آستانه بی‌هوازی و قدرت بیشینه نسبی نشان داد که افراد گرم مزاج دارای توان هوازی بالاتری نسبت به سرد مزاجان می‌باشند. هرچند که در فاکتور میزان ضربان آستانه بی‌هوازی سرد مزاجان پیشتاز هستند اما در فاکتورهای توان اوج و توان حداقل گرم مزاجان درصد بالاتری را از خود نشان دادند.

افراد سرد مزاج آستانه بی‌هوازی بالاتری نسبت به گرم مزاج‌ها داشتند و قدرت بیشینه نسبی افراد گرم مزاج به طور معنی داری بیشتر از نفرات سرد مزاج بود.

نتایج: تفاوت‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی افراد یکی از نشانه‌های مزاجی می‌باشد که خود نقش به‌سزایی در ورزش و فعالیت بدنی دارد. مزاج می‌تواند متغیر مهمی در امر خصوصی سازی تمرینات ورزشی باشد.

نویسندگان: میلاد راحتی، سعید واحدی، سیدرضا عطارزاده حسینی، مهرداد فتحی

کلید واژه‌ها: مزاج، قدرت بیشینۀ نسبی، آستانۀ بی هوازی، توان بی هوازی

***

جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید