ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﻫﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪ . همه ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻭﺭﻭ ﺩ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺁﻥ ﻓﺼﻞ ﻫﺴﺘﻴﻢ . تنوع ﻓﺼــﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻫﺎﻱ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺁﻥ ﻟﺰﻭﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮی ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ می ﻃﻠﺐ ﻛﻨﺪ .ﺣﻜﻤﺎﻱ ﻃﺐ ﺍﻳﺮﺍنی ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ، ﺍﺻﻮﻝ ﺣﻔﻆ ﺳﻼمتی ﺭﺍ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺰﺍﺝ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻳﻦ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﺏ ﻭ ﻫـﻮﺍ بیان کرده اند. در مقاله پیش رو به این اصول اشاره می شود.

بررسی مقاله

ﺍﺻﻮﻝ ﺷﺶ ﮔﺎنه ﺣﻔﻆ ﺳﻼمتی ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻃﺐ سنتی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺁﻥ ﺑﺎ فصول

چیکده مقاله

سابقه و هدف: هريک از فصول چهارگانه سال، مانند بدن انسان ها مزاج مشخصي دارند. تدبير فصول از مهم ترين مباحث حفظ الصحه در طب سنتي ايران است، در اين مقاله اصول ضروري براي حفظ سلامتي و پيشگيري از بيماريهاي شايع در هر فصل معرفي شده است.

مواد و روش ها: در اين مطالعه کتابخانه اي و با مروري بر مبحث تدابير فصول با استفاده از منابع برتر طب سنتي ايران و مقالات مرتبط درپايگاه هاي اينترنتي معتبر تهيه گرديد.

يافته ها: تدابير بهار شامل مصرف غذاهاي لطيف مانند گوشت بره، تخم مرغ نيم برشت، شربت زرشک، ريواس و سکنجبين است. پرهيز از حرکت و استحمام فراوان، خشم و شادي زياد و نيز انجام تنقيه و مبادرت به خروج خون از طريق فصد توصيه مي شود. تدابير تابستان شامل مصرف ماهي تازه، گوشت مرغ، آب انار ترش، آب غوره، شربت ريواس، گيلاس، آلو، هندوانه، کاهو، افزايش استراحت و پرهيز از حرکت زياد و زياده روي در جماع مي باشد. تدابير پاييز شامل مصرف غذاهاي گرم و تند، گوشت بره، خربزه، به، سيب، حمام رفتن يک روز در ميان با آب نيم گرم و تنقيه جهت پاکسازي بدن است.تدابير زمستان شامل مصرف غذاهايي مثل گوشت گوسفند با ادويه تند و فعاليت زياد و پرهيز از فصد و حجامت معرفي شده است.

نتيجه گيري: در طب سنتي ايران نقطه شروع حفظ سلامتي پيشگيري از بيماريهااست.در اين مقاله توصيه هايي براي سبک زندگي مخصوصا عادات غذايي، خواب منظم، بيداري و فعاليت هاي بدني در فصول مختلف شده است که رعايت آنها براي ارتقاء سطح سلامت جامعه و کاهش هزينه هاي درماني مفيد است.

برای دانلود مقاله اینجا را کلیک کنید

****

منبع: مقاله «ﺍﺻﻮﻝ ﺷﺶ ﮔﺎنه ﺣﻔﻆ ﺳﻼمتی ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻃﺐ سنتی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺁﻥ ﺑﺎ فصول» نویسندگان: كارگزار راحله, سالاري روشنك, خدابخش مژده, متوسليان مليحه 

تهیه و تنظیم: فهیمه آرون

نظارت محتوایی و علمی مطالب: دکتر عطیه سادات دانش پزشک متخصص طب ایرانی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید