توضیح اجمالی: بیماری‌های گوارشی از جمله نفخ جزو شایعترین علل مراجعه به پزشکان می‌باشد که عمده آن‌ها عملکردی بوده و درمان قطعی برای آن‌ها معرفی نشده است. درمان‌های ارایه شده در مکاتب طب سنتی از جمله طب ایرانی می‌تواند بعنوان جایگزین برخی درمان‌های مربوط به نفخ مد نظر قرار گیرد. هدف از این مطالعه استخراج مفردات موثر بر درمان نفخ از متون طب ایرانی با شیوه مشخص و کلاسه بندی شده جهت تسهیل پژوهش‌های مرتبط می‌‌باشد. پژوهش طی ۱۰ مرحله شامل یافتن مفرده، جستجو در منابع، تهیه لیست واحد، یافتن مترادف‌ها، دسته بندی، بازبینی، خروج مفردات از ترکیبات، جمع بندی، نمره دهی و مرتب سازی انجام گردید. ۳۰۲ مفرده دارویی مطرح در درمان نفخ شکم یافت شد که پس از امتیاز بندی، ۴۰ مفرده که بالاترین امتیاز را کسب کردند در مقاله معرفی گردید. از بین گیاهان شناخته شده در بین عموم بیشترین نمره متعلق به گیاهانی چون، زنیان، سیاهدانه، انیسون، زیره و زنجبیل بود. با استفاده از نتایج این مطالعه مسیر پژوهش‌های مرتبط با نفخ و داروهای گیاهی موثر بر آن تسهیل خواهد شد و البته همکاران بالینی هم می‌توانند از نتایج این پژوهش جهت درمان بیماران اقدام نمایند؛ خصوصا با توجه به این که مستندات جدید هم اثر بخشی بسیاری از داروهای گیاهی ذکر شده را تایید نموده است.
چکیده: نفخ شکم یکی از شایعترین شکایات عمومی و از جمله شایعترین بیماری‌های گوارشی محسوب می‌شود. با توجه به اثرات متناقص درمان‌های ارائه‌شده جهت درمان نفخ در طب رایج و اهمیت تجارب سنتی در ساخت داروهای مؤثر، این مقاله به معرفی مفردات مؤثر بر نفخ شکم از دیدگاه طب سنتی ایران پرداخته است. این تحقیق یک مطالعه کتابخانه‌ای و بر اساس بررسی متون طب سنتی می‌باشد. در این مطالعه مفردات دارویی مؤثر در درمان نفخ شکم در شش کتاب مرجع داروشناسی طب سنتی (الابنیه عن حقایق الادویه، قانون فی الطب، اختیارات بدیعی، تذکره داوود انطاکی، تحفه حکیم مؤمن، مخزن الادویه) جستجو شد. این کار در ده مرحله (یافتن کلیدواژه، یافتن مفرده، جستجو در منابع، تهیه لیست واحد، یافتن مترادف‌ها، دسته‌بندی، بازبینی، خروج مفردات از ترکیبات، جمع‌بندی، نمره‌دهی و مرتب‌سازی) انجام شد. در پایان این مراحل، بر حسب نمره کسب‌شده، ۳۰۲ مفرده دارویی مطرح در درمان نفخ شکم یافت شد. بیشترین نمره کسبشده (امتیاز ۱۰) برای سه مفرده (اگیر ترکی، زنیان و سیاهدانه) در درمان نفخ شکم به دست آمد و بیشترین تعداد مفردات مؤثر بر نفخ، در کتاب مخزن الادویه می‌باشد.  لیست مفردات دارویی حاصل‌شده در این مطالعه می‌تواند مبنای انجام مطالعات بالینی برای ساخت داروهای جدید در درمان نفخ شکم قرار گیرد.
کلیدواژه‌ها: نفخ، طب سنتی ایرانی، مفرده دارویی
نویسندگان: سیدعلی مظفرپور، مرتضی مجاهدی ، روشنک ثاقبی، زینب محمودپور

***

جهت دانلود متن اصلی مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید:

_۲۰۱۶__مفردات_موثر_بر_نفخ

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید