“مطالعه تنوع در عملکرد گل محمدی مناطق غربی کشور”

توضیح اجمالی: پایه‌های گل محمدی از هشت نقطه تحت كشت در غرب کشور جمع‌آوری و در مزرعه تحقیقاتی در قالب طرح بلوک‌های کاملا تصادفی با سه تکرار کشت شدند. صفات مختلفي شامل عملكرد در يك دوره گل‌دهي، تعداد گل، درصد ماده خشك، وزن تك گل و نسبت وزن گلبرگ به گل كامل در طی دو سال مورد بررسی قرار گرفتند.
اين بررسي به دنبال اجراي طرح تحقيقاتي در جهت ارزيابي ژنتيكي گل محمدي مناطق مختلف ايران ارائه مي‌شود تا با مطالعه تنوع ژنتيكي و صفات مطلوب ژنوتيپ‌هاي گوناگون در نقاط مختلف جغرافيايي منطقه غرب كشور ، اطلاعات مفيد و ضروري براي به‌گزيني و اصلاح ارقام مورد نظر جهت توسعه كشت و كار و بهره برداري بهينه از اين گياه فراهم گردد. ارزيابي و تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از تجزيه واريانس، گروه بندي ميانگين‌ها و تجزيه همبستگي انجام گرفت. از نظر عملكرد گل، تعداد گل، وزن تك گل، درصد ماده خشك گل و نسبت وزن گلبرگ به گل كامل پايه‌هاي مورد مطالعه، اختلاف معني داري نشان می‌دهند. بيشترين ميزان عملكرد در هر دو سال به ترتيب از پايه‌هاي استان‌هاي آذربايجان غربي، ايلام و اردبيل برداشت گرديد . از نظر درصد ماده خشك نيز، در هر دو سال پايه‌هاي لرستان، آذربايجان شرقي، همدان، آذربايجان غربي، اردبيل و زنجان بيشترين مقدار و از نظر وزن تك گل ، پايه‌هاي اردبيل، لرستان، آذربايجان غربي و همدان بيشترين ميزان را نشان دادند . همچنين بالاترين نسبت وزن گلبرگ به گل كامل در پايه زنجان و كمترين ميزان آن در پايه آذربايجان شرقي مشاهده شد.
بنابراين همبستگي بين صفات مختلف نشان دهنده ژرم پلاسم غني اين گياه و وجود ظرفيت و پتانسيل‌هاي وسيع براي اصلاح صفات مورد نظر در جهت توسعه كشت، افزايش راندمان و بهره برداري تجاري گل محمدي در كشور مي‌باشد. انتظار مي‌رود كه ژنوتيپ‌هاي با تعداد گل بيشتر، عملكرد گل بيشتري داشته باشند.
کلیدواژه‌ها: گل محمدی (Rosa damascena Mill)، تنوع، عملكرد، غرب كشور
نویسندگان: سیدرضا طبایی عقدایی و محمد باقر رضایی

***

برای دانلود متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید
 
 
 
 

تشخیص مزاج به روش علمی »»» پرسشنامه تعیین مزاج دکتر مجاهدی

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید