عطار نیشابوری یکی از شعرا و حکمای به نام ایرانی است که همچون دیگر بزرگان این سرزمین هر آنچه در زمینه افکار، زندگانی و سبک این بزرگان سخن گفته شود باز هم نمی تواند حق مطلب را ادا کند. در مقاله پیش رو در مورد عطار نیشابوری و زمینه کاری وی صحبت می شود.

مقدمه مقاله

(عطار نیشابوری، شاعری عارف یا شاعری داروساز و طبیب)

زمینه و هدف مقاله

شیخ فریدالدین محمد نیشابوری (۵۴۰ تا ۶۱۸ ه.ق) مشهور به عطار، داروساز و شاعر بزرگ ایرانی در قرون ششم و هفتم هجری قمری است که با ورود به عرفان، اشعارش رنگ و بوی معنوی به خود گرفت. در گذشته منظور از عطاری، مجموعه فعالیتهای مربوط به طب اعم از داروسازی، داروفروشی و درمان بوده است. هدف از پژوهش حاضر، معرفی عطار به عنوان طبیبی داروساز و تأثیرات این علوم بر آثار وی میباشد.

مواد و روشهای این مقاله

این پژوهش، یک مطالعهی کتابخانهای، با روش توصیفی-تاریخی میباشد. با مراجعه به دو تالیف مهم عطار نیشابوری به نامهای مصیبت نامه و الهی نامه و با مطالعهی مقالات متعدد و جستجو در بانکهای اطلاعاتی معتبر با کلید واژههای عطار نیشابوری، داروسازی، شاعرِ طبیب و شاعرِ داروساز، مطالب مورد نظر گردآوری و اطلاعات بدست آمده پس از تجزیه و تحلیل در قالبی منظم ارائه گردید.

یافته های مقاله

به کارگیری فراوان واژگان مرتبط با دارو و درمان در آثار عطار نیشابوری، نشان از علاقه وی به عطاری و طبابت در کنار شعرسُرایی دارد. بزرگانی چون مولوی، شیخ محمود شبستری و صائب تبریزی در آثارشان به معرفی و مدح عطار پرداختهاند. لقب عطار نیز به علت اینکه داروخانه بزرگی داشته و به ساخت و فروش دارو و درمان بیماران میپرداخته به او نسبت داده شده است.

ملاحظات اخلاقی 

این پژوهش صرفا با تکیه بر منابع کتابخانه ای انجام شده و اصل امانت داری و صداقت استناد به متون مورد استفاده، اصالت منابع و پرهیز از جانبداری در مراجعه به متون یا تحلیل ها رعایت شده است.

نتیجه گیری مقاله

عطار از جمله شاعرانی است که از دانش داروسازی روزگار خود اطلاعات کافی داشته و گیاهان دارویی را خوب میشناخته است. بنابراین میتوان او را شاعر داروسازی به شمار آورد که در نهضت گیاه درمانی، از پیشگامان است. اگرچه نام او در ردیف اسامی اطبای سنتی ایرانی برده نمی شود، ولی پیشنهاد می شود تحقیقات بیشتری در آثار منظوم و منثور او از منظر پزشکی و داروسازی انجام گیرد تا جایگاه والای این مرد بزرگ بیشتر شناسانده شود.

برای دانلود مقاله اینجا را کلیلک کنید

****

منبع مقاله «عطار نیشابوری، شاعری عارف یا شاعری داروساز و طبیب» نویسنده: سید محمد هاشمی مهر

تهیه و تنظیم: فهیمه آرون

نظارت محتوایی و علمی مطالب: دکتر عطیه سادات دانش پزشک متخصص طب ایرانی

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید