با شروع تاسیس رشته طب ایرانی در دانشگاه های علوم پزشکی و ایجاد دفتر و سپس معاونت طب سنتی در وزارت بهداشت به همت پیشکسوتانی چون مرحوم دکتر اصفهانی رحمت الله علیه و جناب آقای دکتر لاریجانی و سایر اساتید، تحقیقات ارزشمند جهت تولید مستندات علمی طب ایرانی در قالب پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی شروع شد. به همین نسبت با فعالیت سلامتکده و پاسخ گرفتن مردم از توصیه های سبک زندگی و دارو های ساده طب ایرانی در برخی موارد و جریان منطقی فعالیت همکاران طب ایرانی دانشگاهی که علاوه بر رعایت کلیه موازین پزشکی رایج به ارایه خدمات طب ایرانی هم اقدام می نمودن اقبال مردم به جریان طب ایرانی آکادمیک روز افزون شده است.
با توجه به علمکرد متین و علمی همکاران در دانشگاههای علوم پزشکی کشور اقبال بسیاری از اعضای هیات علمی و گروه های علمی دانشگاه های علوم پزشکی در حال افزایش و همکاری بین گروهی جهت توسعه پژوهش های مرتبط روز افزون شده است تا جایی که برخی همکاران هیات علمی دانشگاه بعلت سوبق پژوهی ارزشمندشان جزو برترین های دانشگاه محل خدمت خود از نظر سطح انتشار مقالات علمی و توسعه پژوهش های مرتبط شده اند.
تا اینجا به نظر همه چیز متناسب با نیاز این رشته و همراستا با سیاست های نظام و منویات مقام معظم رهبری و مصوبات مجلس پیش رفته ولی به به همین میزان برخی را نگران نموده است.
برخی که با هزینه بودجه های ملیاردی و تاسیس مجموعه های هزینه بر آنچنانی به نام پژوهش خروجی متناسبی ندارند یا در حاشیه واردات داروهای ….یا با رانت های اجرایی خروار خروار به نام خود مقاله چاپ می کنند که از هر نظر و خصوصا از نظر اخلاق پژوهش که بنگریم هیچ شاخص های نویسنده بودن را ندارند از توسعه علمی طب ایرانی در دانشگا هها احساس خطر نمودن و کوس مخالفت نواخته شد.
با شروع تاسیس رشته طب ایرانی در دانشگاه های علوم پزشکی و ایجاد دفتر و سپس معاونت طب سنتی در وزارت بهداشت به همت پیشکسوتانی چون مرحوم دکتر اصفهانی رحمت الله علیه و جناب آقای دکتر لاریجانی و سایر اساتید، تحقیقات ارزشمند جهت تولید مستندات علمی طب ایرانی در قالب پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی شروع شد. به همین نسبت با فعالیت سلامتکده های دانشگاهی و پاسخ گرفتن مردم از توصیه های سبک زندگی و دارو های ساده طب ایرانی در برخی موارد و جریان منطقی فعالیت همکاران طب ایرانی دانشگاهی که علاوه بر رعایت کلیه موازین پزشکی رایج به ارایه خدمات طب ایرانی اقدام می نمودند اقبال مردم به جریان طب ایرانی آکادمیک روز افزون شده است.
با توجه به علمکرد متین و علمی همکاران در دانشگاههای علوم پزشکی کشور اقبال بسیاری از اعضای هیات علمی و گروه های علمی دانشگاه های علوم پزشکی در حال افزایش و همکاری بین گروهی جهت توسعه پژوهش های مرتبط روز افزون شده است تا جایی که برخی متخصصین طب ایرانی عضو هیات علمی دانشگاه ها بعلت سوابق پژوهشی ارزشمندشان جزو برترین های دانشگاه محل خدمت خود از نظر سطح انتشار مقالات علمی و توسعه پژوهش های مرتبط شده اند.
تا اینجا به نظر همه چیز متناسب با نیاز این رشته و همراستا با سیاست های نظام و منویات مقام معظم رهبری و مصوبات مجلس پیش رفته ولی به همین میزان برخی را نگران نموده است.
برخی که با هزینه بودجه های ملیاردی و تاسیس مجموعه های هزینه بر آنچنانی به نام پژوهش خروجی متناسبی ندارند یا در حاشیه واردات داروهای ….یا با رانت های اجرایی خود هفته ای چند مقاله به نام خود چاپ می کنند که از هر نظر و خصوصا از نظر اخلاق پژوهش که بنگریم هیچ شاخص های نویسنده بودن را ندارند از توسعه علمی طب ایرانی در دانشگاهها احساس خطر نموده و کوس مخالفت نواخته شد.
البته مخالفت ها در سال های گذشته غیر علنی و در حد جلسات خصوصی خاص در برخی مجامع و مجموعه های ذیربط وزارت بهداشت بود و البته ثمره عملی آن در بسیج این جریان جهت جلوگیری ازهر گونه توسعه مجموعه های علمی طب ایرانی در وزارت بهداشت هویدا می شد.
با این حال بعلت اقبال عمومی مردم و مطالبات مسئولین و خصوصا اقبال اعضای هیات علمی و روسای دانشگاهای علوم پزشکی و خصوصا شخص وزیر محترم بهداشت جناب آقای دکتر نمکی در توسعه علمی طب ایرانی آکادمیک این جریان از توسعه علمی و منطقی و بدنبال آن تولید مستندات علمی مستند به شواهد بالینی طب ایرانی احساس خطر نموده است و در هفته های اخیر با تمام قوا و با ادعای غیر علمی بودن کمر به قطع این شجره بسته است. تلاش های شتابزده رخ داده در هفته های گذشته را مرور می نماییم

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید