مروری بر شاخص های تعیین مزاج اولیه در طب سنّتی ایران

توضیح اجمالی:شاخص های تعیین مزاج اولی
در طب ایرانی بسیاری از دستورات حفظ سلامتی وتشخیص و درمان بر اساس مزاج افراد تعیین می‌گردد. مزاج هر فرد کیفیتی متشکل از بسیاری از خصوصیات جسمی و روحی وی می‌باشد و منابع طب سنتی ایران خصوصیات مذکور را در قالب شاخص های تعیین مزاج اولیه معرفی و به تشریح نحوه استدلال آن‌ها در تعیین مزاج پرداخته‌اند. مطالعه حاضر یک بررسی متون است که با هدف جمع‌بندی دیدگاه‌های منابع مهم طب سنتی ایران در مورد شاخص‌های تعیین مزاج طراحی شده است. طبق نتایج حاصله، منابع مذکور در بسیاری از شاخص‌ها و نحوه استدلال آن‌ها به مزاج اولیه اشتراک نظر داشتند و از بین آن‌ها القانون فی‌الطب بصورت مدون و به نحو جامع‌تری به این شاخص‌ها پرداخته است. عدم وجود تناقض بین شاخص‌های مطرح شده، توجه ویژه به طیف وسیع شاخص‌ها خصوصا در حالت اعتدال، توجه به برآیند شاخص‌ها جهت تعیین مزاج، از موارد مشترک بین منابع مورد مطالعه بودند. عدم اشاره مستقیم به نحوه معاینه برخی شاخص‌ها، دوره سنی که مزاج پایه باید در آن تشخیص داده شود و اولویت شاخص‌ها جهت تعیین مزاج پایه از جمله مواردی هستند که در بخش‌های مورد مطالعه از منابع مذکور بطور شفاف بیان نشده است. بصورت کاربردی می‌توان گفت هر آنچه شاخص جهت تعیین مزاج اولیه در منابع مورد مطالعه ذکر شده است در این مطالعه جمع‌آوری گردیده و استفاده از نتایج این مطالعه پژوهشگران را ازمطالعه متون بررسی شده جهت استخراج شاخص‌های تعیین مزاج بی نیاز می‌نماید.بصورت کاربردی می‌توان گفت هر آنچه شاخص جهت تعیین مزاج اولیه در منابع مورد مطالعه ذکر شده است در این مطالعه جمع‌آوری گردیده و استفاده از نتایج این مطالعه پژوهشگران را ازمطالعه متون بررسی شده جهت استخراج شاخص‌های تعیین مزاج بی نیاز می‌نماید.
واژگان کلیدی: مزاج اولیه، اجناس عشره، طب سنّتی ایران
نویسندگان: مرتضی مجاهدی،محسن ناصری، سید رضا مجدزاده، منصور کشاورز، محمد عبادیانی، اسماعیل ناظم، محمود خدادوست و سید علی مظفر پور

***

برای دانلود متن کامل مقاله کلیک کنید 

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید