این سند به استناد قسمت الف بند ۵- ۱ فصل پنجم نقشه جامع علمی کشور و بر اساس نسخه نهایی شده در جلسه ۳۲ مورخ۱۳۹۲/۲/۱۰ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، در جلسه ۷۳۵ مورخ ۲۵ / ۴/ ۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
مقدمه
سرزمین ایران کشوری ممتاز و با رتبه بالا از نظر غنای گیاهی و تنوع زیستی و دارای ۱۱ اقلیم از ۱۳ اقلیم شناخته شده جهانی است. براساس نظر گيا هشناسان و پژوهشگران، تعداد گونه هاي گياهي ايران در حدود ۸۰۰۰ گونه است که از نظر تنوع گون های حداقل دو برابر قاره اروپاست. تحقيقات نشان داده است كه بيش از ۲۳۰۰ گونه از گياهان كشور داراي خواص دارويي، عطري، ادوي هاي و آرايشي- بهداشتي هستند. به علاوه ۱۷۲۸ گونه از اين گياهان ب هعنوان گياهان بومي ۱
ايران م يباشند، منحصرا در سرزمين ايران رويش كرده و به عنوان يك ظرفيت انحصاري در كشور محسوب ميشوند. حجم تجارت جهانی گیاهان دارویی از ۶۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۶ به ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ افزایش یافته است و بر اساس پی شبینی بانک جهانی در سال ۲۰۵۰ گردش مالی و تجارت جهانی متمرکز و مبتنی بر گیاهان دارویی و داروهای گیاهی به حدود ۵۰۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. در اكثر كشورهاي توسعهي‏افته، طب سنتی در ابعاد مختلف تحت حمايت دولت قرار گرفته و سهم خوبي از تأمين سلامت مردم را در سيستم سلامت كشور ب هعهده گرفته است. طب سنتی چين ۴۰ درصد خدمات بهداشتي- درماني را در اين
كشور بر عهده دارد؛ پوشش بيم هاي هزينة درمان، دارو و خدمات طب سنتی در ژاپن، چين، كره و ويتنام به صورت كامل است و در كشورهاي آلمان، استراليا ، نروژ، انگلستان، كانادا و آمريكا قسمتي از هزين هها توسط سازما نهاي بيمه پرداخت مي شود. با توجه به افزايش حجم تجارت جهاني گياهان دارويي و فرآورد ههاي آن، پیشینه غنی ایران در طب سنتی و نیز اينكه در نقشه جامع علمي كشور، گياهان دارويي در اولويت الف حوزه علوم پايه و كاربردي و طب سنتي در اولويت ب حوزه سلامت قرار گرفت هاند، بديهي است براي هدايت حركت احياء و توسعه گياهان دارويي و طب سنتي ايران با استفاده بهينه از تمامي منابع ملي، داشتن يك سند علمي كه به همه نكات لازم توجه كافی مبذول داشته باشد امري واجب و اجتناب ناپذيرا ست.
 

دانلود سند ملی گیاهان دارویی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید