دانلود فایل های صوتی روخوانی، ترجمه وشرح کتاب قانون ابوعلی سینا

دوره تخصصی روخوانی کتاب قانون

یکی از مشکلات آموزش مبانی پزشکی ایرانی، عدم دسترسی به منابع تصحیح شده متون خطی و از آن مهمتر عدم دسترسی به اساتیدی است که بتوانند به شرح و تفصیل متون مذکور بپردازند. با توجه به اینکه شیوه آموزش چهره به چهره بعلت مهجوریت این مکتب در بیش از یک قرن گذشته قطع شده است و حکمایی که به گونه شفاهی از تلّمذ اساتید برجسته قرن گذشته بهره برده بودند اکنون در قید حیات نمی باشند. دسترسی به اساتیدی که بتوانند حق مطلب را در آموزش منابع مکتوب ادا نمایند بسیار محدود می باشد.

کتاب القانون فی الطب بعنوان یکی از مهمترین منابع آموزشی مد نظر حکما و اندیشمندان این مکتب بوده است. از جمله مزایای بسیار مهم این کتاب نسبت به سایر منابع، بجز نگارش بسیار عالی کتاب، موجود بودن شروح متنوع آن می باشد. از جمله این شروح می توان به شرح قانون حکیم گیلانی، شرح حکیم آملی و شرح حکیم قطب الدین شیرازی (کتاب تحفه سعدیه) و شرح ابن نفیس اشاره کرد. با استفاده از توضیحات شروح مذکور، بسیاری از اشکالات و ابهامات مربوط به درک مطالب کتاب قانون، برطرف خواهد شد.

چاپ هایی که تا کنون از کتاب قانون در دسترس علاقمندان بوده است دارای اشکالات فراوان مفهومی و چاپی بوده تا جایی که درک مطالب را با اشکال جدی مواجه می نمود. در سال های اخیر به همت و به دنبال سالها تلاش استاد علیرضا مسعودی و به یمن تسلط ایشان به مفاهیم طب و تخصص ایشان در صرف و نحو و دستور زبان عربی، ویرایش بسیار دقیق و ارزشمندی از این کتاب تدوین گردیده که بحمد الله کتاب اول و دوم آن در سالهای ۹۲ و ۹۴ و کتاب پنجم (قرابادین) در سال ۹۶ بعنوان دقیق ترین تصحیح کتاب القانون فی الطب با اعراب گذاری کامل به زیور طبع آراسته شده است. با توجه به اینکه فهم دقیق مطالب کتاب قانون، توانایی دانشجویان و اعضای هیأت علمی طب ایرانی را در زمینه های آموزشی، پژوهشی و پیشگیری و درمان افزایش خواهد داد، همچنین با عنایت به وجود استادی که سال ها وقت خویش را صرف تصحیح، ترجمه مطالعه و بررسی شروح مختلف آن نموده است و در حال حاضر از مسلط ترین افراد به جزئیات متن این کتاب ارزشمند و شروح آن می باشند، طرح روخوانی و شرح قانون فرصت بی بدیلی را فراهم نمود تا بسیاری از نکات محتوایی و دستور زبانی که در فهم بهتر متن قانون لازم است و امکان انعکاس آنها در خود متن تصحیح شده میسر نبوده است بیان گردد.

محصول نهایی طرح نیز به صورت سالیانه در قالب نرم افزار کاربردی تقدیم دوستداران طب ایرانی می گردد.

دکتر مرتضی مجاهدی – مجری طرح

مطالب مرتبط

ردیف جلسات دوره تخصصی لینک دانلود
۱ دوره تخصصی قانون خوانی استاد مسعودی – فایل های صوتی جلسه ۱ تا ۲۶ دانلود
۲ دوره تخصصی قانون خوانی استاد مسعودی – فایل های صوتی جلسه ۲۷ تا ۳۴ دانلود
۳ دوره تخصصی قانون خوانی استاد مسعودی – فایل های صوتی جلسه ۳۵ تا ۴۰ دانلود
۴ دوره تخصصی قانون خوانی استاد مسعودی – فایل های صوتی جلسه ۴۱ تا ۴۶ دانلود
۵ دوره تخصصی قانون خوانی استاد مسعودی – فایل های صوتی جلسه ۴۷ تا ۵۳ دانلود
۶ دوره تخصصی قانون خوانی استاد مسعودی – فایل های صوتی جلسه ۵۴ تا ۶۴ دانلود
۷ دوره تخصصی قانون خوانی استاد مسعودی – فایل های صوتی جلسه ۶۵ تا ۷۰ دانلود
۸ دوره تخصصی قانون خوانی استاد مسعودی – فایل های صوتی جلسه ۷۱ تا ۷۵ دانلود
۹ دوره تخصصی قانون خوانی استاد مسعودی – فایل های صوتی جلسه ۷۶ تا ۸۳ دانلود
۱۰ دوره تخصصی قانون خوانی استاد مسعودی – فایل های صوتی جلسه ۸۴ تا ۹۰ دانلود
۱۱ دوره تخصصی قانون خوانی استاد مسعودی – فایل های صوتی جلسه ۹۱ تا ۱۰۰ دانلود
۱۲ دوره تخصصی قانون خوانی استاد مسعودی – فایل های صوتی جلسه ۱۰۱ تا ۱۱۰ دانلود
۱۳ دوره تخصصی قانون خوانی استاد مسعودی – فایل های صوتی جلسه ۱۱۱ تا ۱۲۰ دانلود
۱۴ دوره تخصصی قانون خوانی استاد مسعودی – فایل های صوتی جلسه ۱۲۱ تا ۱۳۰ دانلود
۱۵ دوره تخصصی قانون خوانی استاد مسعودی – فایل های صوتی جلسه ۱۳۱ تا ۱۴۰ دانلود
۱۶ دوره تخصصی قانون خوانی استاد مسعودی – فایل های صوتی جلسه ۱۴۱ تا ۱۵۰ دانلود
۱۷ دوره تخصصی قانون خوانی استاد مسعودی – فایل های صوتی جلسه ۱۵۱ تا ۱۶۰ دانلود
۱۸ دوره تخصصی قانون خوانی استاد مسعودی – فایل های صوتی جلسه ۱۶۱ تا ۱۷۰ دانلود
۱۹ دوره تخصصی قانون خوانی استاد مسعودی – فایل های صوتی جلسه ۱۷۱ تا ۱۸۰ دانلود
۲۰ دوره تخصصی قانون خوانی استاد مسعودی – فایل های صوتی جلسه ۱۸۱ تا ۱۹۰ دانلود
۲۱ دوره تخصصی قانون خوانی استاد مسعودی – فایل های صوتی جلسه ۱۹۱ تا ۲۰۰ دانلود
۲۲ دوره تخصصی قانون خوانی استاد مسعودی – فایل های صوتی جلسه ۲۰۱ تا ۲۱۰ دانلود
۲۳ دوره تخصصی قانون خوانی استاد مسعودی – فایل های صوتی جلسه ۲۱۱ تا ۲۲۰ دانلود
۲۴ دوره تخصصی قانون خوانی استاد مسعودی – فایل های صوتی جلسه ۲۲۱ تا ۲۳۰ دانلود
۲۵ دوره تخصصی قانون خوانی استاد مسعودی – فایل های صوتی جلسه ۲۳۱ تا ۲۴۰ دانلود
۲۶ دوره تخصصی قانون خوانی استاد مسعودی – فایل های صوتی جلسه ۲۴۱ تا ۲۵۰ دانلود
۲۷ دوره تخصصی قانون خوانی استاد مسعودی – فایل های صوتی جلسه ۲۵۱ تا ۲۶۰ دانلود
۲۸ دوره تخصصی قانون خوانی استاد مسعودی – فایل های صوتی جلسه ۲۶۱ تا ۲۷۰ دانلود
۲۹ دوره تخصصی قانون خوانی استاد مسعودی – فایل های صوتی جلسه ۲۷۲ تا ۲۸۰ دانلود
۳۰ دوره تخصصی قانون خوانی استاد مسعودی – فایل های صوتی جلسه ۲۸۱ تا ۲۹۰ دانلود
۳۱ دوره تخصصی قانون خوانی استاد مسعودی – فایل های صوتی جلسه ۲۹۱ تا ۳۰۰ دانلود
۳۲ دوره تخصصی قانون خوانی استاد مسعودی – فایل های صوتی جلسه ۳۰۱ تا ۳۱۰ دانلود
۳۳ دوره تخصصی قانون خوانی استاد مسعودی – فایل های صوتی جلسه ۳۲۰ تا ۳۱۱ دانلود
۳۴ .  
۳۵    
۳۶    
۳۷    
۳۸    
۳۹