امروزه به دلیل تغییر سبک زندگی مردم، نوع غذاها، کم تحرکی و ….، علیرغم کنترل بیماری های واگیر و عفونی و افزایش شاخص امید به زندگی و تغییر ساختار نسبي جمعیت به سمت سالمندی، بار بیماری های غیر واگیر افزایش یافته است.

بسیاری از اعضای جامعه از بیماری های مختلف در رنج می باشند که البته بسیاری از آنها می تواند با اصلاح سبک زندگی بهبود یافته یا کنترول شود و یا حتی با رعایت آنها بتوان از بروز تعداد قابل توجهی از بیماری ها پیشگیری نمود. 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید