بیماری افسردگی از شايعترين سندرم های روانپزشکی مي باشد كه در صورت عدم درمان، اختلالات زيادی را در عملکرد فرد به وجود می آورد. حکمای طب ایرانی این بیماری را تشخیص داده و با استفاده از تغییرات در تغذیه، توجه به محیط زندگی فرد و دارودرمانی به درمان این بیماری می پرداختند. در ادامه به شناخت رویکرد طب ایرانی در مورد بیماری افسردگی می پردازیم.

نوع توجه طب سنتی در درمان بیماری چگونه است؟

باید دانست طب سنتی بيشتر به جنبه پيشگيری توجه دارد و در درمان به دنبال رفع علل بيماری هاست نه فقط رفع علايم آن ها. پس با از بین رفتن علائم ظاهری، بیماری را درمان شده تلقی نمی کند و به بررسی بیشتر برای رفع عوامل ایجاد افسردگی می پردازد.

عوامل موثر در سلامت روانی افراد از نظر حکمای طب ایرانی کدام است؟

حکيمان علاوه بر نقش دارو در سلامتي روانی بيماران، به نقش عوامل محيطی و روانی توجه نموده و با ایجاد تغییرات در این عوامل به درمان بیماری سهولت و سرعت بخشیده و سبب كاهش مدت و هزينه می گردند. این عوامل به شرح زیر است:

  • نور،
  • آب و هواي محل سکونت بيمار،
  • رنگ اتاق و لباس بيمار،
  • بوهای ملایم،
  • صداهای ملايم و آهنگ هاي موزون،
  • رژيم غذايی،
  • خواب،
  • ورزش و ماساژ،
  • حمام كردن،
  • طرز برخورد اطرافيان بيمار.

فواید طب سنتی برای حفظ سلامت روان چیست؟

افراد سالم و بيمار با بهره گيری از اين طب می توانند در جهت حفظ و بهبود سلامت روان خود گام های موثری بردارند. از سوی ديگر با بهره گيری از اين طب، بيماران مبتلا به اختلالات روانی علاوه بر دور ماندن از عوارض جانبيی داروهای شيميايی در زمان كوتاه تری نسبت به درمان های متداول امروزی درمان مي شوند.

تعریف اختلال افسردگی چیست؟

اختلال افسردگی اساسی از شايعترين سندرم های روانپزشکی می باشد كه در صورت عدم درمان، اختلالات زيادی را در عملکرد فرد به وجود می آورد.

درمان افسردگی در طب نوین چگونه انجام می شود؟

درمان رايج اين اختلال شامل مهاركننده های انتخابی باز جذب سروتونين، ضد افسردگی های سه حلقه ای و مهاركننده منوآمينواكسيداز می باشد برخی از محققان درمان هايی گياهی را نيز توصيه نموده اند.

سابقه تشخیص بیماری های روانی در علم پزشکی به چه زمانی باز می گردد؟

در تمدن های باستانی چين، بابل، مصر و يونان رفتارهای نابهنجارِ افراد، به ناخشنودی خدايان تسخير شدن توسط شياطين نسبت داده می شد. «بقراط» پدر علم پزشکی جديد كسی بود كه اين عقايد را رد كرد؛ وي تأكيد كرد، بيماري های روانی علل طبيعی دارند و تفکر رفتار غيرعادی، نشان دهنده نوعی آسيب مغزی است.

بستری بیماران روانی:

بستری كردن بيماران به شکل جدی در قرن پانزدهم و شانزدهم شروع شد. اين تيمارستان ها برای ساكنان خود برنامه ای جز واداشتن آن ها به كار كردن نداشتند.

آغاز شناخت بیماری روانی در طب سنتی:

درست در زمانی كه در كشورهای اروپايی هيچ درمان طبی براي بيماری های روانی وجود نداشت؛ از حدود قرن نهم و دهم ميلادی به بعد حکمای ایرانی از جمله «حکيم ابوزيد بلخی»، «حکيم ابو علی سينا»، «حکيم زكريا رازی »، « حکيم جرجانی» و «حکيم عقيلی خراسانی» روش های پيش گيری و درمان بيماری های اعصاب و روان را نگاشته اند و بيماران دارای اين اختلالات را مداوا نموده اند و حتی برای بهبود بيماران خود علاوه بر دارو درمانی روش های روان درمانی نيز داشته اند.

اهمیت اسباب سته در پیشگیری از بیماری های روانی:

طب سنتی با اهميت زياد قائل شدن برای سبب های ششگانه سلامتی (اسباب سته) گام های بلندی در زمينه پيش گيری از بيماری ها برداشته است. حکيمان ايرانی پی برده بودند افزايش مقدار خلط ها و تغيير كيفيتشان در بدن (غلبه اخلاط) و نيز تغيير مزاج تمامي اندام ها (سوء مزاج اندام ها) بسياريی از بيماری های جسمی و روانی را به وجود می آورد و نيز عوامل ايجادكننده اين امور را در درون و بيرون بدن را شناسايی كرده بودند. هدف اصلي ايشان از بين بردن علل ايجاد كننده بيماری ها بود، نه فقط از بين بردن علايم بيماری ها. آن چنان كه در برخی از درمان های دارويی متداول امروزی تنها علايم بيماری رفع شده است و جهت آشکار نشدن اين علايم مصرف دارو بايد تا آخر عمر بيمار تداوم داشته باشد.

اهمیت عوامل محیطی در درمان بیماری روانی:

درست در زمانی كه هنوز اثری از انواع روان شناسی و روان درمانی نبود، حکيمان علاوه بر نقش دارو در سلامت روان بيماران خود به نقش عوامل محيطی مانند نور، آب و هوای محل سکونت بيمار، رنگ اتاق و لباس او، بوها و صداهای ملايم و آهنگ های موزون، رژيم غذايی، خواب، ورزش و ماساژ، حمام كردن و طرز برخورد اطرافيان بيمار كاملا پی برده بودند و با ارايه توصيه های لازم موجبات سلامت روان بيماران را فراهم می كردند. از سوی ديگر با بهره گيری از اين طب، بيماران مبتلا به اختلالات روانی علاوه بر دور ماندن از عوارض جانبی داروهای شيميايی در زمان كوتاه تری نسبت به درمان های متداول امروزی درمان می شوند و از انگی كه به ايشان در زمان مراجعه به روانپزشک زده می شود نيز در امان می مانند.

درمان افسردگی در طب ایرانی چگونه است؟

در گذشته درطب سنتی ايران از برخی گیاهان به عنوان يک عامل بالا برنده خلق و نشاط آور ياد شده به درمان افسردگی پرداخته می شد.

****

منبع: برگرفته از مقاله «جایگاه افسردگی در طب سنتی ایران» نویسندگان: «حدیث رضایی ،آرمین عرب»

تهیه و تنظیم: فهیمه آرون

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید