شناخت مزاجها

خصوصیات و توصیه‌های مزاج گرم و تر

خصوصیات و توصیه‌های مزاج گرم و تر الف) خصوصیات: – این افراد ازنظر روحی خوش‌مشرب و عمدتاً شاد هستند. – افراد با مزاج گرم و تر، پوست خوبی دارند و چهره‌های گلگون متمایل به سرخی و صورتی هستند. – معمولاً جثه‌های قوی و تنومند دا... ادامه متن

درد و دلهای طبیبانه....

نگاهی گذرا به آخرین مطالب سایت..

داروهای گیاهی

خوراکی ها

نگاهی گذرا به آخرین مقالات و پایان نامه ها....

تیم متخصصان و مشاوران مزاج همیشه با بهترین آورده های پزشکی ایرانی در کنار شما هستند